Menu Zamknij

członkowie oddz. dolnośląski

Reda Piotr – Leaf Project Studio

Piotr Redaprzyrodnik, architekt krajobrazu – doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PWr), pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK, jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”, członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Kontakt: 601 553 704, 

LEAF PROJECT STUDIO
ul. Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
www.lps.com.pl

Działania Piotra Redy w SAK (kliknij 🙂

Motas Maciej – Arborysta.com

Maciej Motasarchitekt krajobrazu, certyfikowany treeworker, arborysta, wieloletni praktyk w pielęgnacji i diagnostyce drzew. Realizuje projekty i inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, opracowania takie jak: inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne, opinie o stanie zdrowotnym drzew, zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania i opieki nad drzewostanem, w tym: oceny stanu zdrowotnego, statyki i określenie wad budowy drzewa. Wykonuje prace na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich w latach 2010 – 2012, obecnie członek zarządu dolnośląskiej sekcji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Członek Rady naukowej przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Inspektor nadzoru prac w drzewostanie. Wykładowca i kierownik szkoleń zawodowych w Wielkopolskiej Szkole Arborystyki prowadzącej szkolenia w Arboretum UP we Wrocławiu oraz Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 

Pepłowski Witold Jan

Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska, z zamiłowania ogrodnik i właściciel firmy wykonawczej Vito. Specjalizuje się w technologii dla oczek wodnych – pompy, filtracja oraz dobór chemii wodnej do osiągnięcia prawidłowej równowagi biologicznej środowiska wodnego. Pasjonuje mnie dobra kuchnia i majsterkowanie.

Kordysz Natalia

Architekt krajobrazu, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Laureatka I nagrody w konkursie „Wrocławska Magnolia” na najlepszą pracę dyplomową absolwentów wrocławskich uczelni, podejmującą tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian oraz ochrony środowiska naturalnego.

Kontakt:
e-mail:  
strona www: www.kordyszn.wixsite.com/portfolio

Lorenz Aleksander

Projektant i wykonawca terenów zieleni oraz ogrodów, autor licznych dokumentacji dendrologicznych. Właściciel wrocławskiej firmy Zieleń Wokół Nas, która jest jedną z dłużej działających w branży.

Dworniczak Łukasz – PHU Dworniczak s.c.

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, projektant terenów zieleni, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz oceny oddziaływania na krajobraz.

Kontakt: 500 013 574, e-mail:

Rozalski Szymon

Doktor nauk technicznych, architekt krajobrazu, kierownik projektu w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Odpowiadał za realizację kilkudziesięciu zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w miejskich założeniach zieleni, w tym za inwestycje w obszarze UNESCO, projekty unijne oraz zadania w ramach ministerialnych i regionalnych programów operacyjnych. Z ramienia Gminy Wrocław nadzorował inwestycje w założeniach, takich jak: Park Szczytnicki, Skwer Wrocławianek, Park Uśmiechu, Skwer Skaczącej Gwiazdy, Park Mamuta czy Skwer Ptasi Zagajnik, jak również prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach parkowych, takich jak: Ogród Japoński, kolumna Wilhelma II czy kościół pw. św. Jana Nepomucena. Certyfikowany Inspektor Drzew pod numerem: CID/443/2020. Członek zespołów projektowych i współautor nagradzanych prac m.in. koncepcji rewaloryzacji Parku Błachańca, arboretum w Pawłowicach i Ogrodu Chińskiego. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu projektów badawczych oraz publikacji na temat założeń zieleni miejskiej. W 2021 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

kontakt: / +48 734 402 376

Popów-Nowicka Anna

Anna Popow-Nowickaarchitekt krajobrazu, obecnie pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Centrum Edukacyjno-Rozwojowego Pałac Wrocław Pawłowice. Interesuje się dendrologią, ogrodnictwem miejskim i edukacją przyrodniczą. Na co dzień realizuje działania edukacyjne.

Dyngosz Małgorzata

architekt krajobrazu oraz wykonawca terenów zieleni, autorka licznych projektów ogrodów i nasadzeń w przestrzeniach publicznych.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK