Menu Zamknij

Zaproszenie do udziału w projekcie EKLIPSE

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Jeżeli posiadacie wiedzę ekspercką w dziedzinie usług ekosystemów lub chcielibyście mieć swój wkład w stworzeniu mechanizmu ułatwiającego decyzje w sprawie bioróżnorodności opartego na rzetelnych faktach, to wezwanie koordynatorów projektu EKLIPSE jest skierowane właśnie do Was.

Co to jest EKLIPSE? To duży projekt stworzony w 2016 roku i finansowany przez Komisję Europejską z budżetu Horyzont 2020. Projekt miał na celu wsparcie oraz ułatwienie instytucjom, organizacjom pozarządowym, sektorowi biznesu oraz rządom podejmować lepsze decyzje oparte na rzetelnej wiedzy i faktach na temat bioróżnorodności i usług ekosystemów w Europie.

Na prośbę Francuskiej Agencji Bioróżnorodności, zespół partnerów EKLIPSE przygotował wstępny raport z przeglądem faktów na temat “Wcielania Usług Ekosystemów w Politykę Hierarchii Działań Zaradczych” (Incorporating Ecosystem Services in Mitigation Hierarchy Policy). Jeżeli nie spotkaliście się wcześniej z koncepcją hierarchii działań zaradczych (mitigation hierarchy) to w dużym skrócie polega ona na kierowaniu podejmowaniu decyzji w sposób najmniej szkodliwy dla przyrody – w sposób hierarchiczny, zaczynając od działań i decyzji, które pozwolą uniknąć szkody po finansowanie działań kompensacyjnych (-> offsetowanie). To zalecenie ma na celu odpowiedzenie na pytanie: jak można usprawnić przestrzeganie hierarchii wykorzystując usługi ekosystemów, ze szczególnym naciskiem na poziom “unikania” [skutków niepożądanych].

Wszelkie informacje na temat samego zlecenia oraz metodologii możecie znaleźć na stronie projektu: https://eklipse.eu/request-mitigation/ Jeżeli jesteście zainteresowani, macie doświadczenie a zwłaszcza pomysły, którymi chcecie się podzielić to zapoznajcie się z raportem oraz wypełnijcie formularz (stworzony w Google Docs) do dnia 19 stycznia 2023.