Menu Zamknij

Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010

Polecamy Waszej uwadze pracę doktorską Szymona Rozalskiego pod tytułem: „Wrocławskie założenia zieleni w latach 2000-2010”, wyróżniona przez Radę Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka Politechniki Wrocławskiej.

Doktorat podejmuje zagadnienie założeń zieleni analizowanych poprzez pryzmat potrzeb oraz zrealizowanych prac inwestycyjno-remontowych. Analizie poddano niemal 30 lat kształtowania terenów zieleni Wrocławia. Problematyka ochrony, gospodarowania i planowania tych terenów została usystematyzowana w kontekście Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Temat jest w pełni aktualny i bardzo ważny dla współczesnego projektowania krajobrazowego. Wyniki badań oparte na rzeczywistych realizacjach i kosztach, mogą być wykorzystane przez projektantów, wykonawców oraz gospodarzy zieleni, zarówno we Wrocławiu, jak i w innych miastach Polski.

Rozprawa jest dostępna pod adresem: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153793/edition/112660

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK