Menu Zamknij

Walne Zebranie Członków SAK

24 marca 2012 odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków SAKObecni podczas spotkania członkowie zatwierdzili plan budżetu na rok 2012 oraz przedstawione przez Zarząd SAK plany na kolejny rok działalności stowarzyszenia, w tym między innymi:

  • dwie konferencje tematyczne (wiosna/jesień),
  • konferencję dla urzędników podczas targów w Lublinie (maj),
  • wyjazdy integracyjno-studialne (m.in. Galabau i Floriada),
  • wystawę członków SAK,
  • konkurs na pracę dyplomową (studenci) oraz konkurs projektowy,
  • nawiązanie współpracy z redakcją czasopisma Arche,
  • promocję SAK podczas imprez targowych w Szczecinie, Lublinie i Warszawie.

Oprócz tego w trakcie zebrania powołano dwie komisje: Komisję Rekomendacją ds. akredytacji EFLA odpowiedzialną za propagowanie ideii akredytacji uczeli wyższych przez EFLA oraz pomoc w jej uzuskaniu przez kolejne, po Politechnice Krakowskiej, polskie uczelnie oraz Komisję ds. Wykonawców, która ma wspomóc prace zarządu SAK w opracowaniu i prowadzeniu działań skierowanych do wykonawców obiektów architektury krajobrazu. Wśród wniosków zgłoszonych przez uczestników spotkania pojawił się również pomysł utworzenia Rady Architektury Krajobrazu. Członkowie Rady mieliby zostać wyłonieni z pośród ekspertów z uczelni i organizacji branżowych, a jej skład miałby być zbliżony do składu panelu, którego obrady odbyły się dzień wcześniej, 23 marca, podczas konferencji SAK w Warszawie.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK