Menu Zamknij

Tytuł zawodowy dla architektów krajobrazu

Na początku grudnia 2008 Prezes Stowarzyszenia Marcin Gajda przesłał pismo do Departamentu Legislacyjno – Prawnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o informację \”o stanie i rezultacie prac nad projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, a także warunków wydawania i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie. Projekt rozporządzenia zakłada bowiem wprowadzenie tytułów zawodowych – inżyniera i magistra inżyniera architekta krajobrazu. 

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że projekt rozporządzenia \”został przekazy dnia 17 listopada 2008 r. do Rządowego Centrum Legislacji z prośba o zwolnienie z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Jest to ostatni etap prac znad rozporządzeniem – po zwolnieniu z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą projekt rozporządzenia jest kierowany do podpisu, a nastęnie do druku\”. 

Rozporządzenie z datą podpisania z 19 grudnia i 14 dniowym vacatio legis pojawiło się na stronach ministerstwa 24 grudnia. Rozporządzenie wprowadza tytuły zawodowe nadawane absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studów magisterskich. Nowe tytułu to m.in.: inżynier architekt krajobrazu oraz magister inżynier architekt krajobrazu.

Odpowiedź Ministerstwa 0.41 MB Odpowiedź Ministerstwa

Rozporządzenie w sprawie rodzajów tytułów zawodowych… 3.47 MB Rozporządzenie w sprawie rodzajów tytułów zawodowych…

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK