Menu Zamknij

Spotkanie stowarzyszeń branżowych

Pod koniec sierpnia, z inicjatywy SAK, odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli branżowych stowarzyszeń działających w obszarze architektury krajobrazu.

Zaproszenie SAK do udziału w spotkaniu przyjęli: Ewa Borkowska, wiceprezes SITO; Rafał Mroczkowski, przewodniczący sekcji Architektury Krajobrazu SARP; Michał Więcek, PSOIPTZ; Irena PrzydróżnaMałgorzata Bogusławska i Hanna Wypych OSTO (zarząd); oraz przedstawiciele SAK: Barbara Kraus-Galińska (zarząd), Wojciech Januszczyk, prezes SAK; Jeremiasz SmulskiZbigniew Rutkowski (Członek Wspierający).

Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło perspektyw współpracy w realizacji wspólnie określonych celów, zmierzających do podniesienia rangi architektury krajobrazu w Polsce.

W trakcie spotkanie najwięcej czasu poświęcono na dyskusję o uprawnieniach zawodowych oraz o zgłoszonej przez Zbigniewa Rutkowskiego propozycji czasopisma wydawanego wspólnie przez wszystkie organizacje. Uczestnicy byli zgodni, że uprawnienia są niezbędą, różne były natomiast propozycje ich uzyskania. W związku z tym, że każda wszystkie organizacje, za wyjątkiem sekcji SARP, zrzeszają różne grupy zawodowe (architekci krajobrazu, projektanci ogrodów, wykonawcy, środowiska akademickie) ustalo, iż każda z nich powinna opracować własne stanowisko – dla kogo mają być uprawnienia, jaki ma być ich zakres oraz jak można je osiągnąć, a dopiero potem zostanie określona wspólna koncepcja.
Pozytywnie zaopiniowaną pomysł wspólnego czasopisma, w którym każda z organizacji mogłaby prezentować swoje materiały o tematyce związanej z architekturą krajobrazu. Czasopismo mogłoby być wydawane po szyldem nowej organizacji o charakterze federacji, powołanej specjalnie do tego projektu.

Kolejne spotkanie zaplanowano na pocztątek przyszłego roku (luty 2012).

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK