Menu Zamknij

Szkolenie SAK: Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się we Wrocławiu, 27.02.2019 r. (środa), godz. 9 – 15 w Zajezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej 1/3 oraz w Parku Szczytnickim.

Szkolenie poprowadzi: dr, arch. kraj. Piotr Reda i mgr inż. Andrzej Wojtoń

Dokumenty do pobrania:
Program szkolenia

Program szkolenia

Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń – Zajezdnia Dąbie
8:30  Rejestracja i powitanie uczestników
9:00 – 10:00 Zajęcia teoretyczne – morfologia drzew i krzewów – cechy służące rozpoznawaniu gatunków w stanie bezlistnym. Zajęcia obejmują omówienie cech budowy zewnętrznej drzew i krzewów, przydatnych przy ich rozpoznawaniu, takich jak: typy wzrostu i pokroju, ogólna budowa morfologiczna, rodzaje pąków, rodzaje ułożenia pąków i liści, budowa i morfologia pąka, morfologia ogólna pędu (zbieżystość, barwa, przekrój poprzeczny, przetchlinki), cechy dodatkowe (pozostałości po kwiatach i owocach, kolce i ciernie, itp.)
10:00 – 10:15  Przerwa kawowa
10:15 – 11:15 Zajęcia praktyczne – rozpoznawanie gatunków roślin w oparciu o pędy. Zajęcia realizowane będą na wybranych przykładach pędów, dostarczonych przez organizatorów. Uczestnicy będą mogli samodzielnie rozpoznać gatunki poszczególnych roślin analizując cechy konkretnych pędów – w oparciu o zdobytą wiedzę w części teoretycznej.
11:15 – 12:00  Lunch
Park Szczytnicki – spacer po ogrodach historycznych
12:00 – 15:00 Zajęcia terenowe – rozpoznawanie drzew i krzewów. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów w praktyce odbędzie się w Parku Szczytnickim. Uczestnicy sprawdzą zdobyte umiejętności oraz poszerzą je o wiedzę na temat pokroju roślin drzewiastych, ich zmienności, cech korowiny na pniu drzew, modyfikacji cech morfologicznych w zależności od warunków siedliskowych, itp.

Po szkoleniu proponujemy udział we wspólnym obiedzie integracyjnym, który odbędzie się w Restauracji Pergola przy Hali Stulecia (ul. Wystawowa 1) ok. g. 15:00.

Szkolenie będzie realizowane na poziomie podstawowym i będzie stanowiło wstęp do kolejnych, bardziej zaawansowanych poziomów.

Cena szkolenia: 300zł / 180zł dla członków SAK
Opłaty można dokonać przez przelew bankowy lub przed rozpoczęciem szkolenia
Dane do przelewu: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Rachunek bankowy: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056 (Raiffeisen POLBANK)

W opłacie za szkolenie przewidziano:
– materiały szkoleniowe – żywe pędy drzew i krzewów
– posiłek w trakcie szkolenia, kawa, herbata, przekąski
– zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu
– możliwość konsultacji z prelegentem po szkoleniu (dla członków SAK)

Uwaga! Do programu szkolenia włączamy tematy sygnalizowane przez uczestników na kartach zgłoszeniowych. Na zagadnienia te zostanie poświęcone maksymalnie 20% czasu prelekcji ekspertów.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK