Menu Zamknij

Raport z przebiegu Walnego Zebrania ELCA w Nicei

Elca

W dniu 4 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Terenów Zieleni, które zrzesza przedstawicieli z 21 krajów europejskich oraz z dwóch krajów z poza Europy, tj. z Kanady oraz Japonii.
Na zebraniu reprezentanci poszczególnych stowarzyszeń przedstawili sytuację branży architektury krajobrazu wewnątrz stowarzyszeń oraz omówiono sytuację rynku związanego z zielenią w poszczególnych krajach.

Zarząd przestawił sprawozdanie finansowe ELCA, której budżet na koniec roku 2018 zamknął się w kwocie ok. 195.000 Euro, z czego ze składek ok. 155.000 Euro. Polskie stowarzyszenie SAK, jest najmniejszym ze wszystkich członków ELCA, jeżeli chodzi o ilość członków i wpłacaną składkę (20 członków wykonawców – 1440 Euro). Największą ilością członków dysponują Niemcy (3914 firm wykonawczych w roku 2019 oraz Francja (2677 firm wykonawczych w roku 2019) i też oni wpłacają największe, kilkadziesiąt tysięczne składki do ELCA).
Omówiono również sposób reprezentacji ELCA oraz zaangażowanie i lobbing w strukturach UE. Najważniejszym punktem była kwestia wyborów i rozszerzenia uprawnień dla Zarządu, w celu zwiększenia efektywności zarządzania oraz przeprowadzenia bardziej demokratycznych wyborów. W nawiązaniu do inicjatywy skandynawsko-belgijskiej, która mówi o podziale geograficznym Europy, aby każdy region miał swojego przedstawiciela w Zarządzie ELCA, ze względu na odmienny potencjał ekonomiczny, uwarunkowania historyczne i klimatyczne, po dyskusji z przedstawicielami Czech i Węgier doszliśmy do wniosku, że wspólnie powinniśmy mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie. Temat ten chcielibyśmy przedstawić do przedyskutowania na następnym Walnym Zebraniu.
Zwieńczeniem Walnego Zebrania były wybory nowego Zarządu ELCA. Po 9-letnim okresie sprawowania prezydentur pożegnaliśmy Emmanuela Mony (Francja).

Elca
Obecny i były Prezydent ELCA w odpowiednim mundurku 🙂

Nowym prezydentem ELCA został Henrik Bos (będący do tej pory wiceprezydentem odpowiedzialnym za Committe of Firm) reprezentant Finlandii. Pozostali członkowie Zarządu, to Lutze von Wurmb z Niemiec, Neil Huck z Wielkiej Brytanii oraz pierwsza kobieta w Zarządzie ELCA – Catherine Muller z Francji. Jako przedstawiciele polskiego stowarzyszenia SAK rozdaliśmy wszystkim uczestnikom Walnego Zebrania ELCA zaproszenia do Polski, na następne Walne oraz profesjonalną wycieczkę z ELCA Committe of Firm do Krakowa.
Wszystkie szczegółowe informacje na temat ELCA znajdują się na stronie www.elca.info.

ELCA
ELCA

Opracowanie: Jolanta Gryczyńska

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK