Menu Zamknij

Projekt “Parki dla Lublina”

Projekt “Parki Lublina” obejmuje konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie.Jest to oddolna inicjatywa SAK, mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tych ważnych obszarów zielonych w Lublinie. Pragniemy określić społeczne oczekiwania wobec parków i wykreować ich wizję w dialogu z mieszkańcami najbliższej okolicy i całego miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu przewidziano konsultacje Parku Rusałka (kwiecień – listopad 2 011) i Parku Ludowego (listopad 2011 – luty 2012). Wszelkie informacje o projekcie a także szczegółowy przebieg jego realizacji, można śledzić na stronie internetowej www.parki.lublin.pl.

Projekty zostaną przekazane Prezydentowi Miasta Lublin. Dalsze losy opracowania będą monitorowane przez organizatorów konsultacji. Będzie je można śledzić także na stronie internetowej projektu.

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Działanie jest realizowane dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego. Partnerami projektu są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wydział Planowania UM Lublin, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Szkoła Podstawowa nr 20, Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców “Ul. Rusałka”. Koordynatorem projektu jest Jan Kamiński.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK