Menu Zamknij

PARK W MIEŚCIE – wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, 23 marca, SGGW Warszawa

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) zaprasza na piątą edycję konferencji WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – TRENDY, TECHNOLOGIE I PRAKTYKA (WAK5).
W ostatnich dziesięcioleciach ranga parku znów nabrała znaczenia poprzez nadanie mu istotnej roli w strukturze przestrzeni publicznej miasta. Parki stają się rozwiązaniem dla wszelkich terenów – od tych najbardziej zaniedbanych, po te najbardziej reprezentacyjne.

W ujęciu funkcjonalnym przestrzeń parku okazała się idealnym sposobem defragmentacji przestrzeni publicznej miasta i przyjęła rolę ogniwa spajającego rozproszone elementy. W sferze ideowej park pomaga odzyskać tożsamość miejsca, a niekiedy staje się formą zadośćuczynienia w obszarach skażonych przemysłem, zaniedbaniem, czy nawet zbrodnią. Powstają w miastach parki liniowe, urbanistyczne, postindustrialne i parki pamięci. Zacierają się granice parku zarówno w sensie przestrzennym jak i znaczeniowym. Park przyjmuje szereg funkcji i zostaje nasycony inwencją mającą na celu przyciągnąć użytkowników. 

Tak więc stał się park wielofunkcyjną przestrzenią publiczną o bogatej przeszłości i ciekawych perspektywach.

WAK5: PARK W MIEŚCIE – WIELOFUNKCYJNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
 23 marca, SGGW, Warszawa

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 Recepcja
10.30 Otwarcie konferencji – WOJCIECH JANUSZCZYK (SAK)
10.40 Lubelski eksperyment – partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu, JAN KAMIŃSKI (SAK/KUL)
11.10 Zarządzanie projektem w budowie krajobrazu miejskiego – case study, BENJAMIN KÜSTERS (Gartenhof Küsters)
11.45 Układanie i spoinowanie namierzchni z kamienia naturalnego, IGOR GORZELSKI (Quick Mix)
12.00 Zieleń miejska – dzisiejsza konieczność, EDWIN SANTHAGENS (Buro Sant en Co)
12.45 lunch
13.45 Zastosowanie nowoczesnych opraw wykonanych w technologii LED do oświetlenia terenów zieleni, JACEK JACAK (Schreder Polska)
14.00 Stary park w nowej szacie – Ogród Krasińskich w Warszawie – prezentacja projektu, BARBARA KRAUS-GALIŃSKA (ABIES Architektura Krajobrazu)
14.40 Miasta świata – krajobraz mieszkalny, NEIL PORTER (Gustafson Porter) 
15.30 przerwa kawowa
16.00 Panel dyskusyjny – Zawód: architekt krajobrazu.
prowadzenie: prof. SŁAWOMIR GZELL
Paneliści: Nigel Thorne (EFLA), prof. Aleksander Bohm (Politechnika Krakowska), mec. Łukasz Czajkowski (Izba Urbanistów), dr Jerzy Grochulski (SARP), arch. Wojciech Gęsiak (Krajowa Rada Izby Architektów RP), dr Przemysław Wolski (SGGW), arch. Krzysztof Chwalibóg (Polska Rada Architektury), Piotr Sarzyński (Polityka)
18.00 Zakończenie

Prowadzenie konferencji: Wojciech Januszczyk (Prezes SAK), Urszula Forczek-Brataniec (SAK).

PRELEGENCI 

JAN KAMIŃSKI architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, w ramach Rady i Forum Kultury Przestrzeni pracuje na rzecz rozwoju partycypacji społecznej w Lublinie, członek SAK.
BENJAMIN KÜSTERS prezes niemieckiej firmy wykonawczej zatrudniającej 100 pracowników, jednocześnie wykładowca uniwersytetu Rhein-Main w Wiesbaden na wydziale architektury krajobrazu; przed przejęciem sterów firmy założonej przez ojca zdobywał doświadczenie w firmach budowlanych i wykonawczych w Niemczech i za granicą.
EDWIN SANTHAGENS architekt krajobrazu, absolwent Amsterdam School of the Arts; współzałożyciel pracowni   Buro Sant en Co (1990); autor rozpoznawalnych projektów m.in. przestrzeni wokół Stadionu Olimpijskiego w Amsterdamie z największym przejściem dla pieszych na świecie, dzielnicy Roombeek w Enschede oraz parku Schinkeleilanden w Amsterdamie, za który pracownia otrzymała nagrodę Green City Award (2011).
BARBARA KRAUS-GALIŃSKA architekt krajobrazu, absolwentka SGGW, od 1994r właścicielka pracowni projektowej “ABIES- Architektura Krajobrazu”, wcześniej przez wiele lat pracowała w biurze “Miastoprojekt-Warszawa”; autorka lub współautorka kilkuset projektów, głównie przestrzeni publicznej, w tym wielu parków; jest laureatką (jako współautorka) 3 nagród Ministra Infrastruktury w dziedzinie Architektury i Budownictwa, za udział w 7 konkursach projektowych z dziedziny architektury krajobrazu kierowana przez nią pracownia otrzymała 5 pierwszych i 2 drugie nagrody. Obecnie członek zarządu SAK.
NEIL PORTER od 1997 partner i dyrektor w pracowni Gustafson Porter, wcześniej współpracował z wieloma uznanymi architektami, m.in. przy projekcie słynnego parku de la Villette w Paryżu; jest autorem projektu Starego Rynku w Nottingham, za który pracownia zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia (RIBA oraz CABE Public Space Award); zasiada w wielu krajowych i międzynarodowych jury i panelach;  w tym między innymi w Design Review oraz Crossrail Design Review organizacji CABE.