Menu Zamknij

Oświadczenie IFLA

Międzynarodowa Federacja Architektów Krajobrazu (IFLA) zachęca do rozwoju i przyjęcia Globalnej Konwencji Krajobrazowej aby pomóc narodom pracującym nad zmianą wpływu zmian klimatycznych na światowy krajobraz i ludzi. IFLA przedkłada ten pomysł do rozpatrzenia na konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze w dniach 7-18 grudnia 2009.

Pani Prezydent IFLA wydała to oświadczenie w piątek 4 grudnia, przed spotkaniem liderów światowych na konferencji Narodów Zjednoczonych w Kopenhadze.

“Przywódcy będą rozmawiać o światowych krajobrazach jakie znamy, oraz o przyszłość ludzi i gatunków, które w nich żyją”, powiedziała Pani Prezydent dr Diane Menzies.

“Oczekiwany udział około 100 światowych przywódców politycznych, jak również wielu innych grup odzwierciedla bardzo wysokie międzynarodowe zaniepokojenie”, powiedziała dr Menzies.

“Jedna pojedyncza zmiana, taka jak podnoszenie się poziomu morza, będzie miała ogromny wpływ na przybrzeżne miasta i społeczności na całym świecie. Krajobrazy jakie znamy są zagrożone. Przygotowując uzgodnione podejście, architekci krajobrazu mają nadzieję, że wpływ na krajobrazy i tych, którzy tam mieszkają zostaną obniżone, oraz zostaną opracowane procesy współpracy w celu złagodzenia tych skutków.

“Kraje takie jak Holandia opracowują wytyczne zarządzania dla krajobrazów zagrożonych zalaniem, niestety małym narodom z Wysp Pacyfiku brakuje zasobów do odpowiedniego radzenia sobie z przewidywanymi skutkami. Oni mogą stracić swoje domy i wysp. W moim kraju, Nowej Zelandii tysiące kilometrów wybrzeża, nieodwracalnie się zmienią, zabierając ze sobą ich historię, ekologię i osobiste relacje osób korzystających z tych lubianych wybrzeży. To jest tylko jeden mały przykład z ogromu zmian, którym musimy sprostać, “powiedziała dr Menzies.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK