Menu Zamknij

Akredytacja EFLA polskich szkół wyższych

W marcu 2009 r., z inicjatywy Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie poświęcone akredytacji EFLA polskich szkół wyższych kształcących architektów krajobrazu. Stowarzyszenie “Zieleń Polska”, jako członkek EFLA, jest koordynartorem procesu akredytacji uczelni w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział: Prezes EFLA ds. Edukacji Andreja Tutundzić, prorektor SGGW ds. dydaktyki, członkowie Kapituły Architektury Krajobrazu reprezentujący polskie uczelnie państwowe oraz Prezes Stowarzyszenia Marcin Gajda. Pomimo wczesniejszych zapowiedzi udział w spotkaniu odwołała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Profesor Grażyna Prawelska-Skrzypek. 

Projekt akredytacji, stworzony i koordynowany na poziomie eurpejskim przez EFLA, ma na celu ujednolicenie programów nauczania architektury krajobrazu w Europie. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie dla przyszłych absolwentów tego kierunku, a także samych uczelni. Spotkanie jest okazją do przedstawienia korzyści wynikających z akredytacji oraz konieczności jej przeprowadzenia w polskich uczelniach.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK