Menu Zamknij

Zaproszenie do Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Krajobrazów Kulturowych ICOMOS IFLA (Nabór 2023)

Jesteście osobiście zaangażowani w ochronę krajobrazów kulturowych, macie doświadczenie zawodowe i/lub interesujecie się ich ochroną i zarządzaniem oraz chcecie angażować się w grupy robocze i inicjatywy? Międzynarodowy Komitet Naukowy ds. Krajobrazów Kulturowych ICOMOS-IFLA (ISCCL) jest miejscem dla Was! To okazja, żeby dołączyć do dialogu i pracy naukowej z ponad 250 członkami ISCCL na całym świecie.

Założony w 1971 roku Międzynarodowy Komitet Naukowy ICOMOS-IFLA ds. Krajobrazów Kulturowych jest wspólnym komitetem ICOMOS–Międzynarodowego Komitetu ds. Zabytków i Miejsc – NGO-konsultanta ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO – oraz IFLA – Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu (1958). Komitet składa się z fachowców z obu stowarzyszeń zajmujących się dziedzictwem krajobrazowym. W związku z tym, Komitet umożliwił nam wkład w wiele ważnych tekstów krajowych i międzynarodowych, takich jak Karta Florencka w sprawie ogrodów historycznych lub Europejska Konwencja Krajobrazowa czy Wytyczne Operacyjne Światowego Dziedzictwa z lipca 2021 r. dotyczące krajobrazów kulturowych, pkt 47, oraz Polityka IFLA dotycząca krajobrazów kulturowych i zawodu architekta krajobrazu z 9 kwietnia 2013 r.

Ważne jest, aby jak najwięcej architektów krajobrazu dołączyło do tego Komitetu! Zachęcamy zatem do nadsyłania aplikacji, abyście mogli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie ochrony i zarządzania krajobrazami kulturowymi o wartości globalnej, regionalnej, krajowej i lokalnej.

Więcej informacji na temat Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICOMOS-IFLA ds. Krajobrazów Kulturowych: https://landscapes.icomos.org/

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat architektów krajobrazu i dziedzictwa, zapoznaj się z dokumentem Rady Europy: https://rm.coe.int/strategy-21-factsheet-landscape-architects-and-their-role-in-heritage-/168093c191

Wnioski o członkostwo są teraz otwarte dla członków zarówno IFLA, jak i ICOMOS. Aby się zgłosić wypełnij załączony formularz i prześlij go do osób wskazanych na końcu formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2023 r.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK