Menu Zamknij

Współpraca z Fundacją EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu podjęły współpracę w zakresie standardów związanych z drzewami. Wspólnie opracujemy format standardów i propozycje dobrych praktyk oraz zorganizujemy konsultacje branżowe.Zgodnie z zebranym doświadczeniem, FER podejmie się koordynacji prac w  obszarach diagnostyki drzew i ich pielęgnacji, a SAK w obszarze ochrony drzew w procesach inwestycyjnych. O kolejnych etapach pracy będziemy informować na stronach www.sak.org.pl i www.drzewa.org.pl.

Wrocławska Fundacja EkoRozwoju jest znana między innymi z programu ochrony alej “Drogi dla Natury” i stworzonych w jego ramach publikacjach o utrzymaniu drzew. Obecnie realizuje kolejny projekt LIFE pod tytułem „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy”, którego jednym z celów jest tworzenie i wdrażanie dobrych praktyk, wytycznych i standardów utrzymania drzew.

Na stronie prezentujemy publikacje Fundacji nt. bioasekuracji drzew (autorstwa Janusza Mazurka i Katarzyny Nowik) oraz zadrzewień śródpolnych (pod redakcją Anny i Krzysztofa Kujawów).

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK