Menu Zamknij

Warsztaty: Projektuj & Promuj

Warsztaty “Projektuj & Promuj” dla architektów krajobrazu i projektantów w ramach 23. Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE (3-5 września).

Zadanie projektowe:
Zaproponowanie rozwiązań przestrzennych i programowo-funkcjonalnych dla zadanego terenu opracowania ze szczególnym uwzględnieniem programu w kontekście powiązań z terenami miejskimi oraz terenami naturalnymi nad Wisłą oraz ze ścieżką edukacyjną biegnąca wzdłuż brzegu rzeki. Zaproponowane rozwiązania mają być twórczo i spójnie rozwiniętą kontynuacją założenia promenadowego i przyrodniczego ciągu lewego brzegu Wisły oraz wpisywać się w kontekst ideowy działań już rozpoczętych lub planowanych na warszawskim odcinku rzeki.

Efektem tych działań powinno być osiągnięcie spójnej przestrzeni atrakcyjnej dla użytkowników przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych miejsca. Projekt może być konkretną propozycja aranżacji przestrzeni lub/i opracowaniem scenariuszy użytkowania, z określeniem miejsc realizacji tych scenariuszy (happeningi, wystawy tematyczne, działania artystyczne, imprezy tematyczne, działania inicjujące wszelkie formy aktywności wypoczynkowej itp.). Zaproponowane rozwiązania powinny stanowić atrakcję przez cały rok lub umożliwiać wymienność funkcji w zależności od pory roku oraz uwzględniać jak najszerszą grupę docelową pod kątem różnych grup wiekowych i społecznych.

Elementem zadania jest kontekst promocji stworzonego projektu. Zespoły projektowe powinny mieć na uwadze sposób przedstawienia projektu inwestorowi oraz przyszłych użytkowników. W trakcie procesu twórczego należy poszukiwać także kodów i znaków przydatnych w informacji i promocji.

Wyniki swojej pracy uczestnicy przedstawią zespołowi oceniającemu.

Cel warsztatów: 

doskonalenie swojego warsztatu oraz rozwijanie umiejętności promowania swoich pomysłów.

Informacje i zgłoszenia: www.zielentozycie.pl 

Termin: 4 września (piątek) w godz. 9.30 – 17.00

Miejsce: Warszawa,

część terenowa – rejon Centrum Olimpijskiego 
część stacjonarna – EXPO Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Charakter warsztatów: przewiduje się 4 do 5 grup warsztatowych po 4-5 osób każda. Mile widziane zespoły projektowe.

Prowadzący:
Marek Piwowarski – pełnomocnik Prezydent m. st. Warszawy ds. Wisły,
Patryk Zaręba (RS Architektura Krajobrazu),

Rafał Mroczkowski – SAK/SARP,
przedstawiciel projektu Life+ (część terenowa)

Barbara Czerniawska (część promocyjna)

koordynacja organizacyjna Piotr Murdza, SAK.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK