Menu Zamknij

WAK 16: Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu

Zapraszamy na szesnastą konferencję szkoleniową z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka pt. Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu, która odbędzie się we Wrocławiu w dn. 23.11.2018 r.

Wśród prelegentów goście z Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz z Polski. Podczas naszej konferencji chcemy poruszyć kluczowe zagadnienia dla przystosowania krajobrazu do zmian klimatu, takich jak: gospodarowanie wodami opadowymi, bioróżnorodność, projektowanie oparte na naturze, minimalizowanie uciążliwości wysokich temperatur – poprawa mikroklimatu. Prelegenci przedstawią na wybranych przykładach różne sposoby adaptacji przestrzeni do nowych warunków. Spróbujemy podczas dyskusji wspólnie zastanowić się nad kolejnymi możliwościami dostosowywania naszego otoczenia do zmian klimatu poprzez działania w zakresie architektury krajobrazu.

Zapraszamy do oglądania zdjęć z konferencji: https://drive.google.com/open?id=1pnTHaD8TO0W5P9hYypdotvq4ufUf8c3E

 

Tematyka konferencji

Zmieniający się klimat naszej planety to zjawisko już powszechne. Stale wzrastająca średnia temperatura powietrza oraz nowe rekordy temperatur maksymalnych są zwiastunem globalnego ocieplenia. Klimatolodzy i ekolodzy biją na alarm nie tyle z powodu samych zmian, co z powodu ich zawrotnego tempa – nigdy dotąd nienotowanego w dziejach Ziemi i dobitnie świadczącego o antropogenicznych przyczynach tego zjawiska.

Przeobrażenia klimatu to nie tylko ekstremalne zjawiska pogodowe, lecz także problemy związane z ochroną przyrody, gospodarką, rolnictwem, ogrodnictwem, architekturą krajobrazu, wymuszające reorganizację zarządzania zasobami naturalnymi i procesami gospodarowania przestrzenią.

Wszystkie te problemy dotyczą także architektury krajobrazu, która powinna w nowoczesny i świadomy sposób próbować im sprostać. Niezależnie od nieśmiało podejmowanych prób zapobiegania tym zmianom, jesteśmy i będziemy coraz bardziej zmuszeni stosować wszelkie możliwe i dostępne adaptacje naszej gospodarki, w tym poprzez narzędzia architektury krajobrazu.

Program konferencji

Szczegółowy program konferencji (format A4 pdf) – kliknij tutaj

9.00  Rejestracja / 9:30 otwarcie wystaw sponsorów / 10.00 Otwarcie konferencji

GCL – Aleksander Lech (Polska), temat: „Dachy klimatyczne”

Victor Beumer (Holandia), temat: “Miejskie rozwiązania oparte na naturze: od poziomu abstrakcyjnego do projektów”

Henrik Bos and Marie Mertens (Belgia), temat: Prezentacja Stowarzyszenia „European Landscape Contractors Association” (ELCA)

Urszula Forczek-Brataniec (Polska), temat: Wystawa IFLA Europe „Landscape Architecture as a common ground”

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa (Polska), temat: “Bulwary Wiślane – Warszawskie nabrzeża od ul. Boleść”

Joanna Rayss (Polska), temat: „Wpływ zmian klimatu na wdrażanie strategii Zielonej Infrastruktury w Gdańsku”

Rain Bird – Marcin Sobiech (Polska), temat: „Automatyczne systemy nawadniania”

Krzysztof Skotak (Polska), temat: “Zmiany klimatu i rola planowania przestrzennego w miastach – Projekt MPA44”

Toposcape, temat: „Służewski Dom Kultury (SDK)”

Neil Mattinson (Wielka Brytania), temat: „Agenci zmian”

Karol Podyma (Polska), temat: „Łąki kwietne w walce ze skutkami zmian klimatu”

Małgorzata Tujko (Polska), tamat: “Superścieżka – Skwer Eilego autorstwa Land-Arch”

Howard Gray (Wielka Brytania), temat: „Wizja GreenBlue Urban”

Paolo Da Re i Daniela Bertino (Włochy), temat: “Zielony design w dobie gospodarki o obiegu zamkniętym”

Adresaci konferencji

Adresatami konferencji są: architekci krajobrazu, architekci, urbaniści i planiści, firmy wykonawcze, ogrodnicy, przedstawiciele urzędów i samorządów, naukowcy i dydaktycy, studenci oraz wszyscy zainteresowani ww. tematyką.

Wystawa IFLA Europe pt.: ”Landsape Architecture as a common ground”

W trakcie naszej konferencji będzie można zobaczyć prezentację ukazującą wszystkie prace biorące udział w wystawie, która odbyła się w dniach 6-9 września b.r. w Londynie podczas konferencji oraz walnego zjazdu IFLA Europe.

Prelegenci

Podczas jesiennej konferencji szkoleniowej wystąpią:

Victor Beumer – samozatrudniony ekspert ds. Zielonych infrastruktur miejskich i rozwiązań opartych na przyrodzie. Dr Victor Beumer uzyskał tytuł doktora w 2008 roku w dziedzinie ekologii krajobrazu na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Victor zaczął pracować dla Deltares, gdzie skupił się na budowaniu z naturą, zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi na naturze w miastach. Po prawie 10 latach pracy w Deltares rozpoczął pracę w tym roku jako samozatrudniony ekspert ds. Zielonej infrastruktury w miastach w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Victor ma ogromne doświadczenie w zakresie wdrażania miejskiej zielonej infrastruktury, ułatwiając zaangażowanie interesariuszy i ekspertów podczas projektowania procesów oraz zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie ekologii miejskiej, ekologii rzeki i zielonej infrastruktury. Utworzył i koordynował (2014-2017) grupę roboczą ds. Zielonej infrastruktury dla platformy wodnej UE (WssTP) i był liderem w zakresie hybrydowych infrastruktur szarej i zielonej infrastruktury dla tej platformy (2017-2018). Victor jest zapraszany w całej Europie na kluczowe wykłady i warsztaty z zakresu Wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.

Joanna Rayss – specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, prowadzi autorską pracownię projektową – Zieleniarium, specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni oraz gospodarowaniu wodą opadową. Joanna Rays jest autorką licznych opracowań naukowych i realizacji systemów małej retencji, które przedstawi w ramach konferencji. Prelegentka W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska.

Krzysztof Skotak – pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Kierownik Ośrodka Ochrony Atmosfery, Kierownik Zakładu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska. Posiada ponad 24 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, klimatu, badań zintegrowanych i oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Współautor wielu opracowań metodycznych, w tym wytycznych w zakresie prowadzenia monitoringu środowiska i ocen. Członek międzynarodowych komitetów i grup roboczych, w tym Komisji Europejskiej,  Światowej Organizacji Zdrowia i Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia na dalekie odległości. Pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego ds. Środowiska i Zdrowia w ramach współpracy Polski z Europejską Agencją Środowiska. Członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Rady Sanitarnej Kraju przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Realizator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, naukowych i aplikacyjnych. Autor lub współautor wielu publikacji. Nagrodzony Honorową odznaką nadawaną przez Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Neil Mattinson Jest starszym dyrektorem zarządu w LDA Design. Neil Mattinson ma prawie 40-letnie doświadczenie jako architekt krajobrazu, tworząc wielokrotnie nagradzane projekty w sektorze mieszkaniowym, rekreacyjnym, rekreacyjnym i komercyjnym. Neil wspólnie prowadził masterplanning i szczegółowy projekt Londyńskiego Parku Olimpijskiego 2012, jednego z najbardziej złożonych projektów krajobrazowych, jaki kiedykolwiek został zrealizowany w Wielkiej Brytanii.

Howard Gray – entuzjasta udanych drzew miejskich. Od ponad 40 lat sadzi drzewa na obszarach miejskich i jest pasjonatem upewniania się, że każde drzewo ma taką samą szansę na wykorzystanie swojego potencjału gatunkowego. Rozumiejąc wiele konfliktów, zarówno finansowych, jak i inżynieryjnych, z sadzeniem w zatłoczonych miastach i miasteczkach, jest on w stanie współpracować z projektantami i wykonawcami, aby osiągnąć jak najlepszy wynik – na razie i dla przyszłych pokoleń. Pracując nad kilkoma projektami Greenblue Urban SuDS w całej Europie, zarówno z lokalnymi władzami, jak i unijnym projektem Interreg “Water Resilient Cities”, ma wyjątkową pozycję do zaprezentowania wizji GreenBlue Urban – umożliwiając miastom zrównoważonym korzystanie z zielonej i niebieskiej infrastruktury .

Ponadto wystąpią: Paolo Da Re i Daniela Bertino (Włochy), Henrik Bos i Marie Mertens (Belgia), Aleksander Lech, Maciej Sobiech, Karol Podyma.

Po zakończeniu konferencji każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży, działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK