Menu Zamknij

Szkolenie: Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ZE WZGLĘDU NA WARSZTATOWY CHARAKTER SZKOLENIA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Przydatne na zajęcia: laptop, tablet z arkuszem kalkulacyjnym (excel), kalkulator

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska (SGGW)
Termin szkolenia: 
20 września 2017, Poznań

Program i formularz zgłoszenia dostępne pod linkiem:

http://dendros.pl/ogolne/szkolenie-kosztorysowanie-prac-zwiazanych-z-zielenia-miejska-2.html

Cena: 650 zł netto +23% vat – dla członków SAK cena 600 zł netto +23% vat

Organizator:

Dendros – konferencje i szkolenia

tel. 792 989 033

Wydarzenie pod patronatem SAK

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK