Menu Zamknij

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej

Studia podyplomowe 2013/2014. Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna

Celem powołania studiów podyplomowych jest rozszerzenie i aktualizacja wiedzy absolwentów kierunków studiów związanych z kształtowaniem krajobrazu i gospodarką przestrzenną. Obejmuje to głównie, chodź nie wyłącznie następujące kierunki studiów wyższych:

  • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU.
  • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  • GEOGRAFIA

Ponadto absolwenci kierunków studiów, które w obowiązkowym programie nauczania realizują zagadnienia związane z Architekturą i Urbanistyką oraz Gospodarką Przestrzenną w wymiarze, co najmniej 90 godzin*, uzupełnione studiami podyplomowymi Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna PK zapewniają spełnienie warunków członkostwa w Izbie Urbanistów oraz uzyskanie uprawnień do samodzielnego wykonywania funkcji w dziedzinie planowania przestrzennego- po odbyciu wymaganego stażu zawodowego.

 

Program studiów podyplomowych obejmuje przedmioty dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, przyrodniczych, kulturowych jak również technik gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych oraz psychologii środowiskowej.

 

W ramach 150 godzin przewidziane są wykłady, seminaria oraz dwudniowa wizja lokalna na obszarach ilustrujących wiedzę teoretyczną przekazaną podczas zajęć (szczegółowy program podano w ulotce informacyjnej – załącznik PDF po prawej stronie). Studia zakończone są prezentacją pracy dyplomowej i egzaminem pisemnym, co jest podstawą do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Architektury Krajobrazu PK

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK