Menu Zamknij

Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn

Projekt szlaków

W dniach 26-28 kwietnia 2018 r. odbyły się warsztaty projektowe we wsi Tarczyn, położonej w gm. Wleń, nieopodal Jeleniej Góry. Efektem prac studentów architektury krajobrazu jest Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn.Warsztatom patronowało Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu Oddział Dolnośląski w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Dolina Sów oraz Fundacją OP ENHEIM Haus Gemeinnützige SE / Spółka Europejska Pożytku Publicznego.

Badania terenowe realizowane były pod kierunkiem Łukasza Dworniczaka i Artura Kwaśniewskiego, przez tegorocznych absolwentów kierunku architektura krajobrazu: Jagodę Podgórską, Annę Warcholińską, Ewę Jabłońską oraz Mateusza Kulona.

Przebieg prac

Pierwszego dnia, na drodze Wleń-Tarczyn dokonano kilku oględzin historycznych wałów oraz terenów będących potencjalnymi miejscami pod punkt widokowy. Warto podkreślić przepiękną panoramę pasma górskiego Karkonoszy, które mamy zaszczyt podziwiać z tutejszych pól. Po zameldowaniu się we wsi, przywitano się z obecnymi mieszkańcami. W trakcie wizyty, zapoznano się z historią tego miejsca oraz dokonano analizy zasobów historyczno-kulturowych, przyrodniczo-krajobrazowych oraz geologicznych w oparciu o fachową literaturę. Skupiono się w szczególności na analizie i wyeksponowaniu walorów przyrodniczych, które są unikatowe na skalę światową w tym miejscu. To tutaj znajdziemy historyczne aleje oraz szpalery drzew owocowych, układy miedz śródpolnych oraz okazy drzew, które mogą zostać zakwalifikowane jako pomnik przyrody. Kolejne dni to intensywna praca w terenie, a wieczory umożliwiły w klimacie rustykalnym analizę zebranych informacji, integrację z mieszkańcami oraz oglądanie pięknego zachodu słońca w towarzystwie mieniących się w różnych kolorach drzew owocowych na tle Karkonoszy.

Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn

Opracowane szlaki dedykowane są dla mieszkańców, turystów oraz osób, które są zainteresowane historią oraz walorami przyrodniczymi. Koncepcja szlaków przedstawia propozycję przebiegu kilku pętli pieszych o różnych długościach i przewyższeniach, które łączą najciekawsze miejsca w Tarczynie. Wytyczono trzy szlaki:

  • HISTORYCZNO-KULTUROWY
  • GEOLOGICZNY
  • PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY
Projekt szlaków
Projekt szklaków turystyczno-rekreacyjnych dla wsi Tarczyn

Więcej informacji na stronie: www.dworniczak.com/projekt-szklakow-turystyczno-rekreacyjnych-dla-wsi-tarczyn/

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK