Menu Zamknij

Kodeks etyczny stowarzyszenia

Podczas sierpniowego zebrania zarząd stowarzyszenia zaakceptował treść przedstawionego kodeksu etycznego, która po przesłaniu do członków stowarzyszenia stanie się oficjalnym i obowiązującym dokumentem. Celem wprowadzenia kodeksu jest budowanie zaufania do członków stowarzyszenia i jakości usług przez nich świadczonych. Treść kodeksu można pobrać w dziale Dokumenty.

1. Odpowiedzialność osób stowarzyszonych

Członkowie stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za działanie swoje, swojego personelu oraz podwykonawców, w ramach działań indywidualnych, firmy i stowarzyszenia.

2. Jakość usług
Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek troszczyć się o wysoki poziom świadczonych usług, profesjonalizm i podnoszenie kwalifikacji w celu utrzymania wysokiej pozycji branży i stowarzyszenia.

3. Jakość przestrzeni
Członkowie stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zawodowych zgodnie ze swoja specjalizacja dążą do uzyskania jak najwyższej jakości przestrzeni pod względem kulturowym, estetycznym, przyrodniczym i krajobrazowym.

4. Zobowiązania wobec środowiska zawodowego
Osoby stowarzyszone, w podejmowanych działaniach zawodowych, kierują się zasadami uczciwej konkurencji i nie działają na szkodę innych firm i osób z branży poprzez działania w celu pozbawienia kontraktu lub zlecenia, dyskredytowanie oraz nieuczciwą krytykę; jako uczestnicy sądów konkursowych lub komisji przetargowych nie angażują się w dalsze etapy postępowania w celu wykorzystania pełnionej funkcji do odniesienia zysku.

5. Kompetencje
Członkowie stowarzyszenia podejmują się wykonania tylko tych zleceń, co do których posiadają stosowne umiejętności, kompetencje i uprawnienia lub dysponują wykwalifikowanym personelem.

6. Ubezpieczenie
Członkowie stowarzyszenia lub firmy winny posiadać wykupione ubezpieczenie zgodne ze swoja specjalizacja, pokrywające normalne ryzyko ponoszone przez Klienta, sektor publiczny i pracowników firmy członkowskiej.

7. Praktyki zawodowe
Członkowie stowarzyszenia przyjmujący osoby na praktyki lub staże zawodowe dokładają starań aby odbywały się one na najwyższym możliwym poziomie.

8. Przestrzeganie kodeksu
Nad przestrzeganiem kodeksu czuwają wszyscy członkowie stowarzyszenia. Nieprzestrzeganie kodeksu może być powodem wykluczenia spośród członków stowarzyszenia.

Zebranie Zarządu, Warszawa (28 sierpnia)

Podczas wystawy “Zieleń to Życie” odbyło się kolejne zebranie Zarządu stowarzyszenia. Najważniejszym postanowieniem spotkania jest przyjęcie kodeksu etycznego, który w niedługim czasie stanie się obowiązującym dokumentem.

IV Seminarium Architektury Krajobrazu (29 sierpnia 2009)

29 sierpnia w Warszawie odbyło się organizowane przez stowarzyszenie seminarium poświęcone architekturze krajobrazu. Gośćmi kolejnej edycji byli: Robert Schäfer – redaktor naczelny magazynu Topos oraz Günther Vogt założyciel pracowni Vogt Landscape Architects z Zurichu.

Zebranie Zarządu, Warszawa (31 lipca)

31 lipca, w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku zebranie Zarządu stowarzyszenia. Głównymi tematami spotkania były: przygotowania do seminarium architektury krajobrazu (29 sierpnia), prace nad regulaminami planowanych konkursów oraz kodeksem etycznym. 

Zebranie Zarządu, Warszawa (19 czerwca)

19 czerwca, w Warszawie odbyło się drugie w tym roku zebranie Zarządu stowarzyszenia. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań oraz przygotowania do seminarium organizowanego w ramach wystawy “Zieleń to Życie”.

List do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o tytułach zawodowych otrzymujemy wiele pytań zarówno od studentów architektury krajobrazu, jak i dyplomowanych architektów krajobrazu. Sporne kwestie dotyczą tytułu zawodowego dla studentów jednolitych studiów magisterskich oraz wcześniejszych “roczników”, a więc osób które ukończyły edukację przed opublikowaniem rozporządzenia. W związku z powyższym 26 maja Prezes Stowarzyszenia Wojciech Januszczyk wystosował list do p. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wyjaśnienie.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

W grudniu zeszłego roku ukazało się rozporządzenie w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. 2009 nr 11 poz. 61). Rozporządzenie wprowadza długo oczekiwane tytuły dla absolwentów I i II stopnia studiów na kierunku architektura krajobrazu jednak pomija absolwentów jednolitych studiów magisterskich. Ponadto brak jest informacji o statusie absolwentów, którzy uzyskali dyplomy przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia.

W związku z powyższym w chciałbym prosić o informację czy absolwentom jednolitych studiów magisterskich kierunku architektura krajobrazu nie przysługuje tytuł zawodowy oraz jak Ministerstwo zamierza rozwiązać kwestię absolwentów wcześniejszych roczników, którzy z racji uzyskania dyplomu przed datą publikacji rozporządzenia zostali pozbawieni możliwości używania przysługującego im tytułu zawodowego.

Z poważaniem,

Wojciech Januszczyk
Prezes

 
 

Konkurs projektowy Prestiżowy Ogród 2009

Konkurs projektowy dla architektów krajobrazu, studentów i absolwentów tego kierunku jest organizowany po raz drugi. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu przy salonach samochodowych Lexusa i Toyoty w Szczecinie.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży, działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK

FreshMail.pl