Menu Zamknij

Odmień swoje podwórko w Poznaniu

Tegoroczna akcja „Odmień swoje podwórko” jest częścią szeroko zakrojonego programu rewitalizacji realizowanego przez Urząd Miasta Poznania oraz Fundację SIC! przy współpracy ekspertów i organizacji pozarządowych. Program jest skierowany do mieszkańców dzielnic objętych Miejskim Programem Rewitalizacji, a zatem Śródki, Chwaliszewa, Jeżyc, Wildy oraz Starego Miasta. Ma on na celu bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia – poprzez zazielenienie i urządzenie podwórek kamienic.

 

Pierwsza część projektu – warsztaty projektowe “Zielone warsztaty” będzie realizowana w dwóch etapach, obejmujących wykłady i warsztaty projektowe dla mieszkańców oraz wspólną pracę w terenie. Pod okiem ekspertów z Poznania i zaproszonych gości innych miast – architektów, architektów krajobrazu mających doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacyjnych, mieszkańcy będą poszukiwać wartościowych elementów, które stanowią o lokalnej tożsamości analizowanych przestrzeni, oraz twórczych rozwiązań dla istniejących problemów. Projekty wykonane w trakcie warsztatów i wybrane w głosowaniu wszystkich uczestników, zostaną zrealizowane w ramach prac terenowych.

 

Drugą część projektu będą stanowiły wykłady i warsztaty “Zielono mi”, które przeprowadzą doświadczeni architekci krajobrazu i architekci. Ich tematy związane będą z zagospodarowywaniem podwórzy, realizacją prac ogrodniczych czy tworzeniem miejsc zabaw dla dzieci. Po warsztatach eksperci wspólnie z uczestnikami przeprowadzą działania w przestrzeni poszczególnych dzielnic. Pracom tym będzie towarzyszył „Zielony Targ”, na którym będzie można zakupić sadzonki roślin jak też zapytać się o porady ogrodnicze.

 

Inicjatywa skierowana jest w pierwszej kolejności do osób pozostających bez pracy, rodziców, młodzieży w wieku 15-24 lata oraz osób starszych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Jeżyc, Wildy, Środki, Chwaliszewa i Starego Miasta.

 

W akcji mogą wziąć udział zarówno podwórka miejskie, jak również właścicieli prywatnych. Organizatorzy zapraszają do projektu również rodziny, wspólnoty mieszkańców i inne grupy, którym zależy na zmianie otoczenia oraz poznania zasad planowania przestrzeni publicznej, zagospodarowania terenu czy zastosowania roślin.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pierwsze warsztaty zrealizowane będą w dniach 7-8 września br. na Jeżycach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.facebook.com/Odmienswojepodworko

 

W ramach projektu mamy zamiar pokazać, jak w oparciu o realne potrzeby mieszkańców, prostymi środkami i niewielkim nakładem kosztów można zmienić podwórka w atrakcyjne przestrzenie rekreacyjne a jednocześnie zachęcić mieszkańców do wspólnego działania. Wykłady adresowane są również do młodzieży, która chciałaby przekonać się na czym polega praca ogrodnika i architekta krajobrazu.

Magdalena Garczarczyk

 
 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK