Menu Zamknij

Misja i działalność

Misją Stowarzyszenia jest ochrona i wspieranie interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze inicjatywy koncentrują się na trzech głównych celach:
podnoszenie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
edukacja architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego,
promocja zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach.

Chcesz dołączyć do SAK?

Aby dołączyć do SAK >…