Menu Zamknij

O SAK

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w listopadzie 2004 roku. Do marca 2009 organizacja działała pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu, następnie zmieniła nazwę na Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Członkami SAK są osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni.

Cele Stowarzyszenia

SAK działa na rzecz ochrony i wspierania interesów zawodowych architektów krajobrazu. Nasze cele to:

 • propagowanie zawodu architekta krajobrazu oraz unormowanie praw do jego wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej,
 • promocja dobrych realizacji oraz wykonawców obiektów architektury krajobrazu,
 • promowanie standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
 • działania na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, w tym propagowanie tworzenia obiektów architektury krajobrazu,
 • inicjowanie współpracy środowisk zawodowych i akademickich.

Korzyści wynikające z członkostwa

 • promocja na stronie internetowej oraz w urzędach miast i gmin,
 • zniżki na udział w seminariach i konferencjach SAK,
 • dostęp do aktualnych informacji z branży (newsletter),
 • udział w programach rabatowych firm partnerskich,
 • możliwość korzystania z logo stowarzyszenia,
 • kontakt z firmami branżowymi z całej Europy.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association(ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA).

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską.