Menu Zamknij

Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze w Toruniu

W dniach 16-18 maja w Toruniu odbędzie się międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze – GPS Forum (Great Public Spaces Forum), które poświęcone jest tematyce zrównoważonego rozwoju miast, rewitalizacji, inwestycjom i partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP).

Tematyka GPS Forum skierowana jest głównie do osób – przedstawicieli samorządów, środowiska naukowego i akademickiego oraz firm – które zajmują się planowaniem przestrzennym, rewitalizacją w miastach, ochroną zabytków i miejskimi inwestycjami.

GPS Forum to możliwość do spotkania się w jednym miejscu z przedstawicielami wybranych samorządów, firm i innych podmiotów, dla których zrównoważony rozwój i rewitalizacja, to tematy coraz mocniej oddziałujące na strategię rozwoju i gospodarkę poszczególnych miast i regionów. GPS Forum jest także płaszczyzną do nawiązania kontaktów z przedstawicielami organizacji zajmujących się zagadnieniami związanymi z rewitalizacją, przestrzenią miejską, inwestycjami i partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP).

Zakres merytoryczny wydarzenia porusza aspekty takie jak wymiar społeczny, środowiskowy, techniczny, przestrzenny i ekonomiczny rewitalizacji i miejskich inwestycji.

GPS Forum to forum wymiany wiedzy i kontaktów między różnymi grupami zawodowymi odpowiedzialnymi za projekty, realizacje i pielęgnację przestrzeni publicznej, w tym terenów zielonych.

Dzięki formule, która łączy w sobie wykłady, case study, panele dyskusyjne, warsztaty i mityngi biznesowe, GPS Forum stwarza możliwość wymiany poglądów i doświadczeń w obszarze finansów i inwestycji oraz współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dlatego wśród uczestników nie zabraknie inwestorów, władz samorządowych, urbanistów, architektów czy przedstawicieli firm branżowych, środowisk naukowych i akademickich.

GPS Forum skierowane jest głównie do przedstawicieli trzech sektorów: administracji samorządowej, sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych i instytucji m.in. z krajów takich jak Polska, Ukraina, Rosja, Litwa, Bułgaria i innych.

Partnerami merytorycznymi GPS Forum są m.in.: Instytut Rozwoju Miast, Fundacja Sendzimira, INTBAU – Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki pod Patronatem Jego Królewskiej Wysokości Księcia Walii, Polska Izba Urbanistów (przyznająca punkty urbanistom za udział w GPS Forum) oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Inauguracyjna, wiosenna edycja GPS Forum, odbędzie się w Toruniu, we wnętrzach Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”. Współorganizatorami nadchodzącego GPS Forum są Urząd Miasta Torunia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski, objął wydarzenie honorowym patronatem.

Zakres tematyczny GPS Forum koncentruje się przede wszystkim na:

 • rewitalizacji w miastach,
 • budowaniu i wdrażaniu partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • inwestycjach I komercjalizacji wybranych przstrzeni/obiektów miejskich,
 • społecznej odpowiedzialności biznesu i budowaniu kapitału społecznego.

Najważniejsze założenia i działania podejmowane w ramach GPS Forum to:

 • pokazanie możliwości współpracy i płaszczyzn współpracy trzech sektorów,
 • promocja i wspieranie partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • aktywna wymiana wiedzy, doświadczeń i ofert między uczestnikami forum,
 • prezentacja wybranych planów dotyczących rewitalizacji w poszczególnych miastach,
 • prezentacja oferty inwestycyjnej wybranych samorządów z Polski i zagranicy.

GPS Forum składa się z następujących elementów:

 • warsztaty i panele dyskusyjne,
 • wykłady i case study,
 • loża biznesowa – prezentacje poszczególnych uczestników, wymiana doświadczeń i ofert,
 • fast dates – informacyjno-handlowe spotkania przedstawicieli różnych sektorów, wymiana kontaktów.

Wykłady i case study będą prowadzone przez uznane w swojej dziedzinie autorytety z krajów takich jak Polska, Niemcy, Wielka Brytania, USA, Kanada.

DATA :16-18 MAJA 2012
LOKALIZACJA: Toruń, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK