Menu Zamknij

Konsultacje społeczne zagospodarowania Doliny Czechówki

Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na jakość przestrzeni Lublina, serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w Lublinie (na terenie dzielnic Wieniawa i Czechów Południowy).

Celem konsultacji jest wypracowanie porozumienia pomiędzy gospodarzami terenu, określenie społecznych oczekiwań wobec obszaru oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Elementem konsultacji jest także dwuetapowy, otwarty, ideowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie doliny Czechówki, dla którego punktem wyjścia będą wnioski z konsultacji. W procesie wezmą udział osoby i instytucje działające na terenie doliny Czechówki a także wielu partnerów wspierających. Efekty konsultacji zostaną przekazane na ręce Prezydenta Miasta Lublin.

Projekt jest kontynuacją działań dotyczących Parku Rusałka i Parku Ludowego.

 

Konsultacje zaczynamy od badań terenowych, które będą przeprowadzone w lipcu i sierpniu. Później planujemy: piknik otwarcia, ogłoszenie konkursu, warsztaty konsultacyjne, wystawę pokonkursową i dyskusję publiczną a w marcu 2013 – prezentację i przekazanie Prezydentowi Lublina opracowania końcowego: społecznej koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

 

Więcej informacji wkrótce, na stronie www.parki.lublin.pl/czechowka-wieniawa

Zasięg terenu objętego konsultacjami.

 

Organizator konsultacji: fundacja tu obok (e-mail: , tel. 660 199 423)
Wsparcie finansowe: Fundacja im. Stefana Batorego
Partnerzy: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Rada Dzielnicy Wieniawa, Warsztaty Kultury, WAiB Politechniki Lubelskiej, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Urząd Miasta Lublin.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK