Menu Zamknij

Konkurs Inspiracje w przestrzeni – Ekoosiedla

Redakcja „Zieleni Miejskiej” zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Konkurs ma na celu nagrodzenie i promocję projektów urbanistycznych, kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej.

W tym roku oceniane są projekty ekologicznych i oryginalnych przestrzeni zieleni na osiedlach mieszkaniowych.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach – zrealizowane projekty i projekty koncepcyjne. W ramach każdej kategorii przyznane zostaną dwie narody: dla debiutanta oraz dla profesjonalisty.

Zapraszamy do udziału studentów i absolwentów kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architektów, urbanistów, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także pracownie realizujące tego typu projekty.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać formularz zgłoszeniowy i charakterystykę projektu. W kategorii zrealizowany projekt – zdjęcia aktualnej realizacji oraz dokumentację sprzed realizacji, a w przypadku kategorii praca koncepcyjna – projekt w formie rysunkowej zawierający rzuty oraz wizualizację (szczegóły dot. formalności w regulaminie).

Zgłoszenia i terminy:
– do 15 stycznia 2013 r. czekamy na zgłoszenia (zmiana terminu!),
– ocena formalna i merytoryczna nadesłanych projektów odbędzie się do 15 lutego 2013 r.
– rozstrzygniecie konkursu i nagrodzenie laureatów – luty 2012 r. w trakcie seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa podczas Targów GARDENIA w Poznaniu.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK