Menu Zamknij

Kongres i Walne Zebranie EFLA w Tallinie – relacja

Na początku listopada (2-4.11), pod hasłem Mind the gap, odbyło się w Tallinie spotkanie architektów krajobrazu z całego świata. Wprawdzie kongres został zorganizowany jako EFLA Regional Congress jednakże nie zabrakło na nim gości z Korei, Teheranu, Syrii i innych krajów spoza Europy. Organizatorem konferencji pod pełnym tytułem Mind the gap Landscape For a New Era było Estońskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu Estonian Landscape Architects’ Union (ELAU) oraz European Federation for L
andscape Architecture (EFLA).

Temat konferencji dotyczył krajobrazu miast, a w szczególności wszelkich luk, braków i przeszkód występujących na różnych poziomach projektowania przestrzeni miejskiej. Problematykę zebrano w trzech grupach tematycznych przypisanym kolejnym dniom obrad. Każda grupa zawierała kilka paneli wykładowych pozwalających podzielić się wiedzą i doświadczeniem związanym z wielowątkową kreacją przestrzeni miejskiej 

 

Obrady panelowe poprzedzały prezentacje znakomitych projektantów i teoretyków architektury zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w danym dniu. Gośćmi kongresu byli między innymi: Jan GehlTilman LatzJuliette Bailly-MaîtreElias Torres. Wśród wygłoszonych referatów znalazło się też kilka polskich wstąpień związanych z tematami planowania przestrzennego, i poszukiwaniem tożsamości miejsc zaniechanych.
 
Konferencji towarzyszył również konkurs prac studenckich pod tytułem Mind the gap in urban life. Laureatami zostali Nora Hegvi i Eszter Szabo z Węgier.

Jedym z prelegentów kongresu była Urszula Foczek-Brataniec (członek zarządu SAK, delegatka Walnego Zebrania EFLA). Jej referat Visual gaps In landscape został zgłoszony do grupy tematycznej drugiego dnia obrad zatytułowanej Gaps In Urban Life – New Lives. Temat został zaprezentowany w panelu 16. Regional planning, infrastructures performance and mobility. Wszystkie wystąpienia kolejnych 19 paneli będą zebrane w publikacji konferencyjnej, która ukaże się w najbliższym czasie.

Po zakończeniu konferencji w dniach 5 i 6 listopada w Tallinie miało miejsce walne zebranie delegatów EFLA (EFLA General Assembly). Jak co roku pierwszy dzień obrad przyjął formę warsztatów w grupach roboczych pracujących nad komunikacją, praktyką zawodową i zagadnieniami edukacyjnymi. Drugiego dnia omówiono wyniki warsztatów, przedstawiono plany na następny rok oraz podjęto zagadnienie dobrych i złych stron integracji EFLA i IFLA, czyli wchłonięcia oddziałów regionalnych przez nadrzędną światową organizację. 

Opracowanie: Urszula Forczek-Brataniec 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK