Menu Zamknij

Informacje

I Festiwal Ogrodowy w Bolestraszycach

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie I Festiwalu Ogrodowego w Bolestraszycach, który zrodził sie w wyniku realizacji projektu badawczego MNiSW: Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.

SAK na Forum Debaty Publicznej w Kancelarii Prezydenta

Na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Prezes SAK Wojciech Januszczyk weźmie udział w Forum Debaty Publicznej pt. ,,Pomniki Historii – źródło dziedzictwa kultury” (29 czerwca 2011, godz. 14).

Forum Debaty Publicznej jest formą konsultacji społecznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Zadaniem forum jest wypracowanie propozycji konkretnych zmian legislacyjnych w istotnych dla kraju kwestiach, które doprowadzą do modernizacji Polski.

 

Celem dyskusji jest rozpoczęcie prac nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony Pomników Historii. Od 1994 roku do chwili obecnej Prezydent RP wpisał 43 obiekty na listę Pomników Historii. Uznanie przez Prezydenta RP obiektu za Pomnik Historii oznacza nadanie danemu zabytkowi, parkowi kulturowemu szczególnej, prestiżowej rangi ze względu na jego wartość dla kultury narodowej. W środowej debacie wezmą udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, a także eksperci.

Forum zgromadzi m.in. specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, teoretyków, praktyków, przedstawicieli placówek kulturalnych oraz organizacji pozarządowych. Obrady Forum będą transmitowane on-line na stronie www.prezydent.pl

 

Założeniem Forum jest przygotowanie nie rewolucyjnych, ale ewolucyjnych projektów reform, które w znaczący jednak sposób zmodernizują państwo. Wypracowane przez Forum propozycje reform powinny być przemyślane oraz ustalone drogą dialogu społecznego, tak aby były one następnie uchwalone w jak najszerszym porozumieniu i konsensusie.

 

Forum Debaty Publicznej będzie moderowane przez doradców Prezydenta RP. W ramach forum działać będzie siedem zespołów tematycznych, z których każdy koordynowany będzie przez osobną grupę doradców, będących ekspertami w danej dziedzinie. Będą oni również analizować wnioski płynące z debaty, a następnie rekomendować konkretne propozycje legislacyjne Prezydentowi RP.

 
 
 

 

Zaprojektujmy razem Park Rusałka – warsztaty przy makiecie

Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na przyszłe losy parku Rusałka zapraszamy do udziału w warsztatatch przy makiecie, których efektem będzie wspólny, społeczny projekt Parku Rusałka.

 

Sobotni piknik (28 maja) na Rusałce był kolejnym elementem wspólnych działań, których celem jest znalezienie sposobu na ożywienie jednego z najcenniejszych obszarów śródmieścia Lublina. Kontynuacją pikniku jest cykl 3 spotkań warsztatowych w dniach 1, 8 i 15 czerwca (środy). Spotkania odbędą się w budynku Pałacu Sobieskich na Wydziale Architektury Politechniki Lubelskiej, przy ulicy Bernardyńskiej 13. Początek każdorazowo o godzinie 17:30, zakończenie ok. 20:00.

 

Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby materiałów prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach – osobiście podczas pikniku, e-mailem: lub telefonicznie +48 698 869 440, więcej informacji www.parki.lublin.pl

 

3 spotkania warsztatowe:

 

SPOTKANIE 1 – ROZPOZNANIE (1 czerwca 2011)

W trakcie pierwszego spotkania, 1 czerwca, pokażemy wszystkie dostępne materiały i opracowania związane z obszarem Rusałki oraz podyskutujemy o skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Prosimy o przyniesienie wszystkiego, co z Rusałką związane, a co macie Państwo w swoich prywatnych archiwach. Mile widziane będą zdjęcia, artykuły, mapy, gazety, wspomnienia itp.

 

SPOTKANIE 2 – UPORZĄDKOWANIE (8 czerwca 2011)

Drugie spotkanie, 8 czerwca, poświęcimy na uporządkowanie naszych myśli i pomysłów. Podzieleni na grupy robocze , postaramy się przelać je na papier. Będziemy dyskutować, pisać i rysować , mogąc liczyć na pomoc dostępnych na miejscu specjalistów.

 

SPOTKANIE 3 – WSPÓLNY PROJEKT (15 czerwca 2011)

W trakcie trzeciego spotkania, 15 czerwca, każda z grup dopracuje ostatecznie swoje pomysły, po czym zostaną one zaprezentowane reszcie uczestników spotkania. Następnie postaramy się wspólnie wybrać rozwiązanie optymalne dla Rusałki i zrobimy z niego wspólną koncepcję zagospodarowania.

 

Efekty naszych prac posłużą do opracowania społecznego projektu zagospodarowania Parku Rusałka. Będzie on naszym wspólnym dziełem. Efekt pracy – projekt – zostanie opracowany graficznie przez studentów architektury krajobrazu KUL a następnie przedstawiony na wystawie i poddany dyskusji publicznej. Końcowe opracowanie zostanie przekazane i zaprezentowane w Urzędzie Miasta Lublin i na forum miasta.

 

Zapraszamy do aktywnego udziału we wszystkich trzech spotkaniach warsztatowych!

 

Projekt “Opracowanie społecznych koncepcji zagospodarowania Parku Rusałka i Parku Ludowego w Lublinie” realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Batorego.

 

Jan Kamiński (SAK), koordynator projektu.

 
 

Rusza akcja: Cała Polska Chodzi Boso

Tworzymy zieloną przestrzeń w miastach – to hasło promujące pierwszą edycję ogólnopolskiej akcji Cała Polska Chodzi Boso, która odbędzie się dniach 3-5 czerwca w wybranych miastach Polski (Wrocław, Katowice, Trójmiasto).

Konsultacje nt. doliny Bystrzycy w Lublinie

Ruszają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania doliny Bystrzycy w Lublinie. Konsultantem w tej sprawie ma być Rada Kultury Przestrzeni, którą powołał prezydent Lublina. W konsultacjach udział weźmie również SAK.

Walne Zebranie SAK – podsumowanie

17 marca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków SAK. Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie zarządu za 2010 rok, projekt budżetu na 2011, wybory do władz stowarzyszenia oraz dyskusję nt. własnego czasopisma.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK