Menu Zamknij

Informacje

WAK 5: PARK W MIEŚCIE – wielofunkcyjna przestrzeń publiczna

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) zaprasza na piątą edycję konferencji WSPÓŁCZESNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – TRENDY, TECHNOLOGIE I PRAKTYKA (WAK5).

W ostatnich dziesięcioleciach ranga parku znów nabrała znaczenia poprzez nadanie mu istotnej roli w strukturze przestrzeni publicznej miasta. Parki stają się rozwiązaniem dla wszelkich terenów – od tych najbardziej zaniedbanych, po te najbardziej reprezentacyjne.W ujęciu funkcjonalnym przestrzeń parku okazała się idealnym sposobem defragmentacji przestrzeni publicznej miasta i przyjęła rolę ogniwa spajającego rozproszone elementy. W sferze ideowej park pomaga odzyskać tożsamość miejsca, a niekiedy staje się formą zadośćuczynienia w obszarach skażonych przemysłem, zaniedbaniem, czy nawet zbrodnią. Powstają w miastach parki liniowe, urbanistyczne, postindustrialne i parki pamięci. Zacierają się granice parku zarówno w sensie przestrzennym jak i znaczeniowym. Park przyjmuje szereg funkcji i zostaje nasycony inwencją mającą na celu przyciągnąć użytkowników. Tak więc stał się park wielofunkcyjną przestrzenią publiczną o bogatej przeszłości i ciekawych perspektywach.

Walne Zebranie Członków SAK

Szanowni Państwo,

W oparciu o § 21 ust. 3 statutu SAK, w imieniu Zarządu, zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 24 marca 2012 w Warszawie (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”, ul. Nowy Świat 6/12, sala B, godz. 11-15). 

Arché – czasopismo poświęcone genius loci, kulturze przestrzeni i twórczości

Arché powstało jako czasopismo poświęcone twórczości, kulturze i krytyce artystycznej oraz architektonicznej. Pierwszy numer ukazał się w 1988 roku jako wydawnictwo jednorazowe. Arché ukazywało się ciągle, acz nieregularnie od 1990 roku do 2000 roku. Ukazało się 20 numerów, a obecnie zostało wznowione w tym samym formacie, również jako czasopismo czarno-białe. 

W piśmie akcentujemy pojęcia i zjawiska genius loci, kultury przestrzeni i twórczości ze wszystkich dziedzin i dyscyplin artystycznych. Pismo ma służyć rozumieniu wszystkich, dlatego wydawane jest w językach polskim i angielskim. 

Oficjalna witryna internetowa Arché: www.arche.tosztuka.pl; Kontakt z redakcją:

Czasopismo jest dostępne w sklepie internetowym Muzeum Pałacu w Wilanowie: sklep.wilanow-palac.pl 

Zapraszamy również na stronę Arché na portalu społecznościowym Facebook www.facebook.com/archeredakcja

Materiały przesłane przez redakcję Arché.