Menu Zamknij

Informacje

WAK 8: Drzewa w przestrzeni miasta

„Drzewa w przestrzeni miasta” to 8. edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK).

WAK8: Drzewa w przestrzeni miasta

„Drzewa w przestrzeni miasta” to 8. edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK).

Rusza projekt: Zamień Szare na Zielone

Rusza rekrutacja uczestników do projektu „Zamień szare na zielone”. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce. 

Serwis dachyzielone.info oraz Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu we współpracy z Redakcją Zieleni Miejskiej, Oddziałem Warszawskim SITO oraz Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i dydaktyki oraz wiedzy na temat dachów i ścian zielonych pomiędzy partnerami z Niemiec i Polski. Uczestnikami projektu będą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół zawodowych oraz trenerzy zajmujący się tą problematyką w Polsce w ramach pracy dydaktycznej na uczelniach publicznych i niepublicznych kształcących w kierunku architektury krajobrazu i ochrony środowiska, w szkołach zawodowych o profilu architektura krajobrazu oraz w innych formach kształcenia zawodowego dorosłych. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa tygodniowe wyjazdy – wymiany doświadczeń, w terminach: 07-12.04.2014 oraz 29.09-05.10.2014. Uczestnicy każdej z wymian wezmą udział w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem prof. Manfreda Köhlera w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, a następnie wyjadą do Berlina, gdzie będą mieli okazję zapoznać się z ok. 15 wybranymi obiektami referencyjnymi – przykładami najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych zrealizowanych na terenie stolicy Niemiec. 

Możliwość wymiany doświadczeń z partnerem przyjmującym, który ma bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu LLP Erasmus, może przyczynić się do nawiązania stałej wymiany naukowej z polskimi uczelniami, które dotychczas nie korzystają z tej możliwości w zakresie dachów i ścian zielonych. 

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 31 stycznia 2014 r. 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz kryteria i terminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zamienszarenazielone.pl

WAK 7: Mistrzowskie Ogrody

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji SAK “Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK7). Mistrzowskie Ogrody (22 listopada, Warszawa ).

WAK7: Mistrzowskie Ogrody

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji SAK “Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK7). Mistrzowskie Ogrody (22 listopada, Warszawa ).

Walne Zebranie Członków SAK, 2013

Szanowni Państwo,

W oparciu o § 21 ust. 3 statutu SAK, w imieniu Zarządu, zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 marca (sobota) w Warszawie (Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat”, ul. Nowy Świat 6/12, sala B, godz. 11-15). 

W związku z kończą się kadencją obecnego Zarządu SAK nadchodzące Walne Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy (§ 26 statutu SAK). Program spotkania jest dostępny na stronie internetowej SAK (www.sak.org.pl), prześlemy go również drogą elektroniczną. Ci z Państwa, którzy nie mogą wziąć udziału w zebraniu osobiście, mogą przekazać swoje pełnomocnictwo wybranej przez siebie osobie.

Zachęcam również do wzięcia udziału w 6. edycji konferencji „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka. Architektura krajobrazu w Europie Środkowej”. Konferencja odbędzie się 22 marca (Aula Kryształowa SGGW, godz. 10.30). Po konferencji zaplanowana jest wspólna kolacja z prelegentami i zaproszonymi gośćmi.

Mam nadzieję, że spotkamy się w Warszawie w licznym gronie.

Z poważaniem,
Wojciech Januszczyk
Prezes SAK

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK