Menu Zamknij

naukowcy

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy naukowców zrzeszonych w SAK.

Czałczyńska-Podolska Magdalena

Czałczyńska-Podolska Magdalena

Adiunkt w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Prowadzi badania na pograniczu architektury krajobrazu, urbanistyki i psychologii środowiskowej dotyczące przede wszystkim kształtowania miejsc zabawy dla dzieci, potencjału integracyjnego przestrzeni a także integracji architektury i krajobrazu. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących społecznych aspektów projektowania krajobrazu.

Kontakt:

Jacek Kuśmierski

Konserwator-restaurator zieleni zabytkowej i muzealnik. Obecnie zajmuję stanowisko specjalisty ds. ogrodów historycznych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i studiuję w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej w ramach V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jestem współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda przy Zamku Sarny w Ścinawce Górnej na Dolnym Śląsku oraz współpracownikiem Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych (ERHG). Należę również do Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM-Polska) i Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Moje zainteresowania badawcze obejmują kulturową historię ogrodów, ochronę i konserwację zieleni zabytkowej, etnobotanikę oraz muzealnictwo.

kontakt: ">, tel.: 883 237 468

Rostański Krzysztof Marek

Krzysztof_Rostanski

architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, profesor nadzwyczajny i prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu i planowania przestrzennego. Od studiów związany z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, w 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. “Przekształcenie zieleni zwartej zabudowy mieszkaniowej w miastach przemysłowych Górnego Śląska, na przykładzie miasta Katowice z wykorzystaniem komputerowej metody doboru dendroflory”; w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych po obronie rozprawy pt. “Natura modelowana – elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej”. Był adiunktem a następnie został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Został wybrany prodziekanem tego wydziału na kadencję 2016–2020.

Kontakt:
www.krzysztof.rostanski.pl

Gałecka-Drozda Anna

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się zieloną infrastrukturą miast oraz planowaniem przestrzennym w krajobrazie podmiejskim. Wraz z mężem prowadzi firmę Strefa Zieleni, w której zajmuje się projektowaniem oraz opracowaniami dendrologicznymi i konserwatorskimi dla zieleni.

kontakt:
strona firmy: www.strefa-zieleni.com.pl

Zbrzezna Anna

Absolwentka Architektury Krajobrazu SGGW –rok 1992 oraz Inspektor Nadzoru NOT z wieloletnim stażem, miłością do roślin, przyrody i zaangażowaniem w kreowaniu przestrzeni wokół nas.

kontakt: tel.:  692 401 375,
e-mail:
strona firmy: www.zbrzeznaogrody.com

Reda Piotr – Leaf Project Studio

Piotr Redaprzyrodnik, architekt krajobrazu – doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego), architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PWr), pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego), Prezes Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK, jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu, członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”, członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Kontakt: 601 553 704, 

LEAF PROJECT STUDIO
ul. Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
www.lps.com.pl

Działania Piotra Redy w SAK (kliknij 🙂

Dworniczak Łukasz – PHU Dworniczak s.c.

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, projektant terenów zieleni, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz oceny oddziaływania na krajobraz.

Kontakt: 500 013 574, e-mail:

prof. Czesław Wysocki

Urodziłem się 1 maja 1944 roku w Warszawie. Specjalność zawodowa – kształtowanie, urządzanie i  pielęgnacja  terenów zieleni, towarzyszy mi od momentu ukończenia Zasadniczej Szkoły Terenów Zieleni w Warszawie. Naukę w tym zakresie kontynuowałem w Technikum Terenów Zieleni w Radzyminie, gdzie uzyskałem tytuł technika o specjalizacji terenów zieleni. Po ukończeniu technikum rozpocząłem studia na Wydziale Ogrodniczym, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni, SGGW w Warszawie, które ukończyłem w 1970 roku. W 1974 roku, po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie otrzymałem stopień doktora nauk rolniczych. Z kolei  w 1995 roku uzyskałem stopień doktora  habilitowanego, a w 2003 roku zostałem tytularnym profesorem. Od 1974 do 2014 roku nieprzerwanie pracowałem w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie, pełniąc w latach 1997-2012 funkcję kierownika tej jednostki.

prof. Aleksander Böhm

Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się na zagadnieniach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy miast oraz krajobrazu miejskiego. Jest autorem ponad 90 publikacji. Uczestniczy w pracach wielu organizacji, m.in. jest członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej, Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych Architektury i Sztuki Sakralnej oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Ponadto pracuje w Komisji Rewizyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów RP oraz jest członkiem rad redakcyjnych “Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” i rocznika “Urbanistyka”.

Rayss Joanna – Zieleniarium

Dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową Zieleniarium. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions (NBS). Pracownia pochwalić się może pionierskimi w Polsce projektami zagospodarowania terenu z uwzględnieniem Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) oraz innych elementów włączających się w system Zielonej Infrastruktury miasta.

Joanna Rayss w 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami wspierając w tym zakresie także inne polskie samorządy.

Wspólnik w Rayss Group Sp. z o.o. Sp. K: www.rayssgroup.pl 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK