Menu Zamknij

Firmy polecane przez SAK

Prezentujemy firmy sprawdzone i polecane przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.

Redłowska Justyna – Wizual Projekt

Kontakt: / tel. 608 662 761

Logo firmy 200px

Firma Wizual Projekt działa na rynku warszawskim od 2005 r. Naszą firmę tworzy profesjonalny zespół składający się z architektów, architektów krajobrazu i ogrodników z wykształceniem kierunkowym i dużym doświadczeniem zawodowym.

Kukuła Grzegorz – Greenery

Grzegorz Kukuła

Architekt krajobrazu, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, kierunek Architektura Krajobrazu (2007) oraz Podyplomowego Studium Planowania i Gospodarki Przestrzennej oraz Kształtowania Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej (2010). Od 2012 Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT. Prowadzi biuro Greenery Architektura Krajobrazu

kontakt: tel.: +48 536 936 704, e-mail:
strona firmy: www.greenery.pl

Dudzic Ryszard – Lynx

absolwent wydziału ogrodnictwa Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, specjalizacja – kształtowanie terenów zieleni. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew – NOT, przez wiele lat pracował w jednostkach samorządowych tj.: Zakład Usług Parkowo – Leśnych Gosp. Pomoc. przy ZZM w Poznaniu oraz Zakład Lasów Poznańskich, gdzie organizował front robót i nadzorował prace z zakresu zakładania, pielęgnacji terenów zieleni na obiektach, które zostały wpisane do rejestru zabytków Miasta Poznania.
Specjalizuje się w sporządzaniu opinii i ekspertyz dendrologicznych dotyczących sprawdzania stanu zdrowotnego drzew oraz oceny ich potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Pracownia wykonuje inwentaryzacje zieleni na potrzeby różnego rodzaju inwestycji: budowlanych, drogowych czy rewaloryzacji parków zabytkowych.

Szmidla Grzegorz – Ogrody Szmidla

Ogrody Szmidla„OGRODY” Grzegorz Szmidla
Ul. Świdnicka 54/1, 58-160 Świebodzice
NIP: 884 221 36 28, Regon 020288675

Kontakt:
Tel. 600 397 232
e-mail:
www.ogrody-szmidla.pl

O firmie

Firma powstała w maju 2006 roku, ale rodowód jej sięga lat 80-tych, kiedy to rodzice wraz ze starszym bratem Adamem prowadzili gospodarstwo szkółkarskie – drzewka owocowe i krzewy ozdobne. Z tego gospodarstwa w miarę jak rósł w Polsce popyt na piękną zieleń, wyłoniła się firma brata „NOBLES” o bardzo szerokim wachlarzu usług ogrodniczych. W tych to rodzimych firmach rosło moje doświadczenie zawodowe i organizacyjne, które po skończeniu Technikum Ogrodniczego i Wyższych Studiów o kierunku ogrodniczym na Akademii Rolniczej we Wrocławiu wykorzystałem zakładając własne przedsiębiorstwo. W roku 2003 uzyskałem uprawnienia do ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.

Golańska Aleksandra – Natural Garden

Aleksandra Golańska

Ogrodniczka i architekt krajobrazu z powołania i wykształcenia, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Politechniki Wrocławskiej. Odbyła staż w firmie Garden Concept, następnie doświadczenie zdobywała współpracując z lokalną firmą Pracownia Zieleni. Pracowała jako nauczyciel architektury krajobrazu. Od 5 lat tworzy autorską pracownie projektowo-wykonawczą Natural Garden.

Kontakt: 505 564 879 /
www.naturalgarden.pl

Frąckowiak Łukasz – Landscape Design

Łukasz Fronckowiak

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie na kierunku architektura krajobrazu. Zajmuje się projektowaniem ogrodów i terenów zieleni, a także wykonuje wizualizacje, inwentaryzacje dendrologiczne i inne opracowania związane z architekturą krajobrazu. Łukasz Frąckowiak jest właścicielem firmy LandscapeDesign.

Motas Maciej – Arborysta.com

Maciej Motasarchitekt krajobrazu, certyfikowany treeworker, arborysta, wieloletni praktyk w pielęgnacji i diagnostyce drzew. Realizuje projekty i inwestycje z zakresu zagospodarowania terenów zieleni, opracowania takie jak: inwentaryzacje przyrodnicze i dendrologiczne, opinie o stanie zdrowotnym drzew, zalecenia dotyczące pielęgnacji i gospodarowania i opieki nad drzewostanem, w tym: oceny stanu zdrowotnego, statyki i określenie wad budowy drzewa. Wykonuje prace na drzewach pomnikowych i terenach pod opieką konserwatora zabytków. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich w latach 2010 – 2012, obecnie członek zarządu dolnośląskiej sekcji Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Członek Rady naukowej przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu. Inspektor nadzoru prac w drzewostanie. Wykładowca i kierownik szkoleń zawodowych w Wielkopolskiej Szkole Arborystyki prowadzącej szkolenia w Arboretum UP we Wrocławiu oraz Arboretum Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. 

Dworniczak Łukasz – PHU Dworniczak s.c.

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, projektant terenów zieleni, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz oceny oddziaływania na krajobraz.

Kontakt: 500 013 574, e-mail:

Rayss Joanna – Zieleniarium

Dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss od 2009 roku prowadzi autorską pracownię projektową Zieleniarium. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions (NBS). Pracownia pochwalić się może pionierskimi w Polsce projektami zagospodarowania terenu z uwzględnieniem Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) oraz innych elementów włączających się w system Zielonej Infrastruktury miasta.

Joanna Rayss w 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. Chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami wspierając w tym zakresie także inne polskie samorządy.

Wspólnik w Rayss Group Sp. z o.o. Sp. K: www.rayssgroup.pl 

Andrzejewska-Wąs Dominika – firma Demateria

Architekt krajobrazu, absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Krakowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dublińskim Brady Shipman Martin. Prowadzi firmę Demateria specjalizującą się w projektowaniu przestrzeni pulicznych i w  rewaloryzacji zabytkowej zieleni. Od 2009 roku jest członkiem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.

kontakt: tel.: +48 606621132, e-mail: 

strona firmy: www.demateria.pl

adres: DEMATERIA Dominika Andrzejewska – Wąs
ul. A. Musierowicza 4, 95-100 Zgierz

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK