Menu Zamknij

WAK 16: Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu

Zapraszamy na szesnastą konferencję szkoleniową z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka. Tytułem tegorocznej konferencji jest: Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu, która odbędzie się we Wrocławiu w dn. 23.11.2018 r.

Tematyka konferencji

Zmieniający się klimat naszej planety to zjawisko powszechne. Naukowcy biją na alarm nie tyle z powodu samych zmian, co przez ich zawrotne tempo i brak przystosowania miast do nadchodzących warunków. Przeobrażenia klimatu to nie tylko ekstremalne zjawiska pogodowe, to również problemy natury gospodarczej, wymuszające reorganizację zarządzania zasobami naturalnymi i procesami gospodarowania terenem.

Wszystkie te wyzwania dotyczą także architektury krajobrazu, która powinna w nowoczesny i świadomy sposób im sprostać. W ramach konferencji poruszymy trzy kluczowe zagadnienia dla przystosowania krajobrazów do zmian klimatu: bioróżnorodność, gospodarowanie wodami opadowymi oraz minimalizowanie uciążliwości wysokich temperatur. Prelegenci przedstawią różne sposoby i adaptacji przestrzeni do nowych warunków. Spróbujemy podczas dyskusji wspólnie zastanowić się nad kolejnymi możliwościami dostosowywania naszego otoczenia do zmian klimatu poprzez działania w zakresie architektury krajobrazu.

Wkrótce przedstawimy program konferencji oraz prelegentów.