Mapa serwisu 
 
 
 

Szkolenie dotyczące zmian w ustawie o ochronie przyrody - 18.08.2017 r.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

 

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące od 17 czerwca 2017r. oraz nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów 
obowiązujące od 17 lipca 2017r.

Termin i miejsce szkolenia: piątek, 18.08.2017 r. godzina 9:00 – 14:00

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

sala Konferencyjna nr.210, II piętro.
Koszt szkolenia: 120,00 zł

 

Szkolący: Mariusz Krynicki, leśnik, architekt krajobrazu, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, członek SAK

 

Moderator: Piotr Reda, biolog, architekt krajobrazu, kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, prezes zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

 

Główne punkty szkolenia

Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, obowiązujące od 17 czerwca 2017r. na tle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017r.:

- Nowe zasady podziału na grupy drzew i ich wymiarów, dla których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

- Zmiana wyjątków, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

- Nowe progi wymiarów drzew i krzewów, do których nie pobiera się opłat za ich usuwanie.

- Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością osób fizycznych (zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, sprzeciw, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - ścieżka postępowania administracyjnego).

- Obowiązek wniesienia opłaty za usunięte drzewa w przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- Usuwanie drzew i krzewów z terenów rolniczych (niuanse i pułapki).

- Ochrona drzew i krzewów na terenach zabytkowych (kiedy istnieje wymóg uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków).

- Nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów).

- Kompetencje rady gminy w zakresie zezwoleń oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- Nowe przypadki, w których nakłada się kary za usuniecie drzew oraz uszkodzenie / zniszczenie drzew.

Uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (usuwanie drzew z pasów drogowych dróg publicznych).

- Kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

- Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

- Przepisy przejściowe.


Więcej informacji w zakładce Oddział Dolnośląski 

 

 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl