Mapa serwisu 
 
 
 

Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kanonów piękna" organizowaną przez:

Z A K Ł A D S Z T U K I O G R O D O W E J I T E R E N Ó W

Z I E L O N Y C H
I N S TY T U T A R C H I T E K T U R Y K R A J O B R A Z U

P O L I T E C H N I K I K R A K O W S K I E J
I M . T A D E U S Z A K O Ś C I U S Z K I
oraz
SEKCJA SZTUKI I ARCHITEKTURY OGRODOWEJ

KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY O/PAN W KRAKOWIE
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk w Krakowie


szczegóły w linku: https://drive.google.com/open?id=1RtT3dHDxXTbAqF4nkSZpCpV-bsCy_W5t

 
 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl