Mapa serwisu 
 
 
 

SEMINARIUM

Zarząd Oddziału Warszawskiego SITO zaprasza na organizowane w dniu 09.02.2018r. seminarium na temat:
" Nowe procedury w ochronie zabytkowych zespołów zieleni-działania praktyczne." ( omówienie wchodzącej od 17 stycznia2018 roku Ustawy
   „ O zmianie  ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami  oraz ustawy o ochronie przyrody”).Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i  Techników Ogrodnictwa, ul. Czackiego 3/5  00-043 Warszawa zapras

„Nowe procedury w ochronie zabytkowych zespołów zieleni- działania praktyczne”.Seminarium odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 r. (piątek) na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55 – sala 1012.

Seminarium ma na celu przedstawienie nowych procedur dotyczących zagospodarowania i utrzymania zabytkowych zespołów zieleni, współczesnej doktryny w zakresie działań konserwatorskich na tych obiektach oraz problemów i zagrożeń związanych z zachowaniem historycznych układów zieleni.

Program seminarium:

godzina 9.00 - 9.30 rejestracja uczestników

godzina 9.30 - 9.45rozpoczęcie  seminarium

godzina 9.45 - 12.45 Nowe procedury i przepisy prawne dotyczące zagospodarowania  i   utrzymania zabytkowych parków i  zespołów zieleni (omówienie wchodzącej od 17 stycznia 2018 roku Ustawy „ o zmianie  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody”.)

godzina 11.20  przerwa 10 minut

prelegent mgr Małgorzata Gmiter – autor publikacji o przepisach i procedurach związanych z ochroną zabytków. Właściciel firmy Heritage Consulting.

godzina 12.45 - 13.15 dyskusja

godzina 13.15 - 14.00 przerwa na lunch

godzina 14.00 - 15.00 Formy zieleni historycznej wraz  z wytycznymi jej pielęgnacji. prelegent mgr inż. arch. krajobrazu  Urszula Maciejewska- Stefańska- wieloletni pracownik Muzeum Łazienki Królewskie, członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków – PK ICOMOS, OW SITO,PTCHD, MTUiOD.

godzina 15.00 - 16.00 Praktyczne zastosowanie metod ochrony i konserwacji zabytkowych parków i zabytkowych zespołów zieleni. prelegent  mgr inż. Elżbieta Rymkiewicz-Młodkowska

godzina  16.00 - 16.30 Dyskusja i zakończenie seminarium.

Koszt seminarium wynosi :

-  110,00 zł dla studentów

-  160, 00 zł dla  członków zwyczajnych i wspierających SITO,

-  160,00 zł dla członków organizacji branżowych: SAK, SPAK,OSTO,PTCHD,

-  190,00 zł dla osób pozostałych

Cena za udział w seminarium jest ceną brutto.

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 05 lutego  2018 r. Prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na seminarium.

Podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO, na który należy dokonać wpłat za uczestnictwo w seminarium: PKO BP 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

Adresy kontaktowe Oddziału Warszawskiego SITO, telefon : 228270261; mail: sito.waw@wp.pl

Uwaga! W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo odwołania seminarium. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone.

Kontakt:

tel: 22 827 02 61; e-mail: sito.waw@wp.pl,

biuro czynne od 15 XII 2017 r. do odwołania

we wt. i czw. w godz. 10:00-14:00

(w wakacje prosimy obserwować aktualności na stronie)

SITO Oddział Warszawski

ul. Tadeusza Czackiego 3/5, p. 134

00-043 Warszawa

Nr konta: 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457
 

 
 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl