Mapa serwisu 
 
 
 

Szkolenie dotyczące zmian w ustawie o ochronie przyrody - 18.08.2017 r.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

 

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące od 17 czerwca 2017r. oraz nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów
obowiązujące od 17 lipca 2017r.

Termin i miejsce szkolenia: piątek, 18.08.2017 r. godzina 9:00 – 14:00

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

sala Konferencyjna nr.210, II piętro.

 

Szkolący: Mariusz Krynicki, leśnik, architekt krajobrazu, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, członek SAK

 

Moderator: Piotr Reda, biolog, architekt krajobrazu, kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, prezes zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

 

Główne punkty szkolenia

Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, obowiązujące od 17 czerwca 2017r. na tle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017r.:

- Nowe zasady podziału na grupy drzew i ich wymiarów, dla których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

- Zmiana wyjątków, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

- Nowe progi wymiarów drzew i krzewów, do których nie pobiera się opłat za ich usuwanie.

- Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością osób fizycznych (zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, sprzeciw, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - ścieżka postępowania administracyjnego).

- Obowiązek wniesienia opłaty za usunięte drzewa w przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- Usuwanie drzew i krzewów z terenów rolniczych (niuanse i pułapki).

- Ochrona drzew i krzewów na terenach zabytkowych (kiedy istnieje wymóg uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków).

- Nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów).

- Kompetencje rady gminy w zakresie zezwoleń oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- Nowe przypadki, w których nakłada się kary za usuniecie drzew oraz uszkodzenie / zniszczenie drzew.

- Uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (usuwanie drzew z pasów drogowych dróg publicznych).

- Kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

- Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

- Przepisy przejściowe.

 

Cena szkolenia: 120,00

Członkom SAK oraz osobom delegowanych przez członków wspierający SAK przysługuje rabat 50%.

Opłatę za szkolenie można dokonać przed jego rozpoczęciem lub przez przelew bankowy

Dane do przelewu: STOWARZYSZENIE ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.

Rachunek bankowy: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056 (Raiffeisen POLBANK)

 

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 15.08.2017 r.

Na adres szkolenia.sak@gmail.com za pomocą formularza zamieszczonego w załączniku 1.

W opłacie za szkolenie przewidziano:

- materiały szkoleniowe,

- kawa, herbata, przekąska,

- możliwość konsultacji z prelegentem po szkoleniu (dla członków SAK)

 

Uwaga! Do programu szkolenia włączamy tematy sygnalizowane przez uczestników na kartach zgłoszeniowych. Na zagadnienia te zostanie poświęcone maksymalnie 20% czasu prelekcji ekspertów.

 

Pytania proszę kierować na adres: szkolenia.sak@gmail.com lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 500 013 574 – Łukasz Dworniczak

 

Informacja o prowadzących

 

Mariusz Krynicki - leśnik, architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni (rzeczoznawca) SITO NOT, od 15 lat pracuje jako inspektor ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, założyciel Oddziału Dolnośląskiego SAK, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wykonuje ekspertyzy dendrologiczne (w tym dla Urzędów Gmin, Policji, Prokuratury, Konserwatora Zabytków, RDOŚ), autor artykułów (min. dotyczących zmian w przepisach ustawy o ochronie przyrody).

 

Piotr Reda, biolog, architekt krajobrazu, kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, prezes zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz prezes oddziału dolnośląskiego, członek Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich”, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”, członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni OSTO, właściciel biura projektowego Leaf Project Studio.

 

Wykaz załączników

Załącznik 1. Karta zgłoszenia na szkolenie


Załącznik 1. Karta zgłoszenia na szkolenie 0.48 MB Załącznik 1. Karta zgłoszenia na szkolenie
 


 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl