Mapa serwisu 
 
 
 

Myczkowski, Zbigniew: Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym

Strzeszczenie:
Tożsamość miejsca jest wyrazem tradycji i kultury oraz kanonu miejsca. Posługując się tym pojęciem możemy zidentyfikować zarówno przesłanie historii dla danego krajobrazu kulturowego, jak i uzyskać istotne wskazania dla działań konserwatorskich, rewaloryzacyjnych czy kreatorskich. Tradycja i kultura miejsca to zespół czynników składających się na treść danego ogrodu czy parku, związanych z całokształtem nawarstwień historycznych (materialnych i niematerialnych), mających swój aktualny wyraz w jego kompozycji. Stanowią one podstawowy składnik tożsamości miejsca rozumiany jako krajobraz percypowany przez człowieka. Powinny tworzyć podstawę dla ustalenia reguł badania i działania w zakresie kultywowania treści danego krajobrazu kulturowego.

 

Autorzy: Myczkowski, Zbigniew
Tytuł: Kreacja konserwatorska w krajobrazie kulturowym
Data wydania oryg.:
2007
Wydawca: Wydawnictwo PK
Data wyd. elektr.: 2008
Typ zasobu: artykuł
Format: pdf
Język:
polski
Własność/prawa: Politechnika Krakowska

Url-pdf: 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc_downloadResource&resource_id=383&url=bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/CzasopismoTechniczne_5A_2007/MyczkowskiZ/KreacjaKonserwatorska/pdf/MyczkowskiZ_KreacjaKonserwatorska.pdf
Uwagi: Brak możliwości drukowania i edycji dokumentu
 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl