Mapa serwisu 
 
 
 

Zachariasz, Agata: Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie

Strzeszczenie:

W rozdziale zaprezentowano zagadnienia ochrony walorów krajobrazowych zachodniej części Krakowa fragmentu tzw. zachodniego klina zieleni. Omówiono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla tego terenu w latach 2004-2006, w których część zapisów została zaskarżona przez mieszkańców i uchylona decyzją sądu. Przedstawiono zasady tworzenia parku kulturowego - jednej spośród czterech form ochrony zabytków. Park kulturowy - obszarowa forma ochrony zabytków - to novum, które w ustawodawstwie polskim funkcjonuje od 2003 r. Tu w zachodniej części Krakowa właśnie tę formę ochrony wprowadzono w celu zapewnienia zintegrowanej ochrony wybitnych walorów krajobrazowych. Podjęto Uchwałę Rady Miasta o powołaniu Zwierzynieckiego Parku Kulturowego (2006). Jednak uchwała ta po zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego również została uchylona, a pomimo odwołań decyzja w 2007 r. została utrzymana przez Najwyższy Sąd Administracyjny. W pracy rozważano problemy ochrony zintegrowanej, gdyż teren objęty jest również formą ochrony przyrody, jaką jest park krajobrazowy, oraz zagadnienia nasilającej się presji urbanizacyjnej na tereny o wysokich walorach krajobrazowych.

 

Autor: Zachariasz, Agata
Tytuł: Zwierzyniecki Park Kulturowy w Krakowie
Data wydania oryg.:
2008
Wydawca: Wydawnictwo PK
Data wyd. elektr.:
2009
Typ zasobu: artykuł
Format: pdf
Język:
polski
Własność/prawa: Politechnika Krakowska

Url-pdf: 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc_downloadResource&resource_id=1360&url=bc.biblos.pk.edu.pl/bc/resources/CT/CzasopismoTechniczne_1A_2008/ZachariaszA/ZwierzynieckiPark/pdf/ZachariaszA_ZwierzynieckiPark.pdf
Uwagi: Brak możliwości drukowania i edycji dokumentu

 
 Członkowie Wspierający SAK:

Projekt SAK:
Parki Lublina - Projekt Rusałka
http://sak.org.pl/index.php/pMenuId/20 Profil SAK na Facebooku
SAK na Facebook
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK)
tel. +48 696 157 000 | biuro (at) sak.org.pl | www.sak.org.pl | adres korespondencyjny: Kowieńska 19, 51-351 Wrocław
nr rachunku: 95 1750 0012 0000 0000 2648 7056, Raiffeisen POLBANK

Projekt i wykonanie: inti.pl